КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА

ПРЕДМЕТ: Текущо почистване на административни, непроизводствени и производствени сгради и помещения на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на досието: 21-141-20

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 17.02.2020
Срок на действие: 31.12.2020

ПРЕДМЕТ: Монтаж и демонтаж на скеле на територията на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"

Референтен номер на досието: 20-141-20

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 12.02.2020
Срок на действие: 31.12.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за полета на електрофилтър в електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на досието: 75-141-19

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 28.06.2019
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Изпълнение на дейности с транспортна техника и тежка механизация на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на досието: 81-141-18

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 24.07.2018
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Доставка на стоманени топки за топкова мелница за варовик

Референтен номер на досието: 69-141-18

Вид процедура: Система за предварителен подбор на изпълнители

Дата на обявление: 01.06.2018
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Доставка на котелно гориво

Референтен номер на досието: 15-141-18

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 13.03.2018
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Доставка на електрическа енергия високо и средно напрежение за собствени нужди на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" и избор на координатор на балансираща група

Референтен номер на досието: 48-141-18

Вид процедура: Система за предварителен подбор на изпълнители

Дата на обявление: 09.03.2018
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Планирани ремонти, текуща и аварийна поддръжка на димни вентилатори Variax тип ANN-2970/1800B

Референтен номер на досието: 12-141-18

Вид процедура: Система за предварителен подбор на изпълнители

Дата на обявление: 31.01.2018
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Ремонт на охладителни кули 1 и 2

Референтен номер на досието: 10-141-18

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 22.01.2018
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Ремонт и текуща поддръжка на Пречиствателни и водни инсталации

Референтен номер на досието: 4-141-18

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 19.01.2018
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Доставка на ЖП материали и принадлежности.Поддръжка на железен път.

Референтен номер на досието: 149-141-17

Вид процедура: Система за предварителен подбор на изпълнители

Дата на обявление: 06.12.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Почистване по алпийски способ на шлак от екраните на пещна камера, газозаборна глава и газозаборна шахта на парогенератор ЕП 670/140

Референтен номер на досието: 135-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 15.11.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Ремонт и текуща поддръжка на съоръжения в Сяроочистваща инсталация и в Гипсова обезводнителна инсталация

Референтен номер на досието: 129-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 08.11.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Доставка, демонтаж и монтаж на гумено покритие за барабанни топкови мелници NBc3400x7000 за варовик

Референтен номер на досието: 133-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 27.10.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни системи на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Доставка на резервни части за съществуващо оборудване за пожарогасенe

Референтен номер на досието: 125-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 20.10.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Индустриално почистване на производствени сгради и помещения. Поддръжка на градини с декоративни растения и тревни площи

Референтен номер на досието: 115-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 11.09.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Извършване на строително - ремонтни работи на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на досието: 99-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 17.07.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Доставка на химически продукти по техническа спецификация

Референтен номер на досието: 97-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 06.07.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на вентилационни и климатични /ОВК/ инсталации не територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на досието: 96-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 06.07.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на силнотокови и слаботокови електросъоръжения и осветителни инсталации в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 4

Референтен номер на досието: 86-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 26.06.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на миграция/ъпгрейд на SPPA-T2000 (DCS TELEPERM XP) към SPPA-T3000/R3000&E3000 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Осигуряване на дистанционна поддръжка/помощ в реално време (hot line) на системи SPPA-T2000 (DCS TELEPERM XP) и SPPA-T3000/R3000&E3000 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3.

Референтен номер на досието: 72-141-17

Вид процедура: Система за предварителен подбор на изпълнители

Дата на обявление: 01.06.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Безразрушителен контрол на метала - обследване на остатъчен ресурс, техническа оценка и металографски анализи на елементи в електроцентрала "КонтурГлобал Марица Изток 3"

Референтен номер на досието: 60-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 06.04.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Доставка на скребковa веригa за КПСВ /Комбиниран питател сурови въглища/

Референтен номер на досието: 40-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 09.03.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Доставка на кабели, кабелни канали и присъдинителни елменти за кабели и други електроматериали.

Референтен номер на досието: 49-141-17

Вид процедура: Система за предварителен подбор на изпълнители

Дата на обявление: 06.03.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Ремонт и текущо поддържане на компресори в електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на досието: 47-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 28.02.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Ремонт и поддържане на помпи, питателни помпи Пэ 380-185/200-2 и спомагателни съоръжения на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на досието: 42-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 27.02.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на колена, огъване на тръби по чертеж за нуждите на електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на досието: 48-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 27.02.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Доставка на промишлена и водопроводна арматура – клапи, вентили, кранове за тръбопроводи и съоръжения за нуждите на електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3.

Референтен номер на досието: 26-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 02.02.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Ремонт и възстановяване на антикорозионно гумено покритие на тръбопроводи, съдове, резервоари, Абсорбери и спомагателни съоръжения в ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3.

Референтен номер на досието: 25-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 02.02.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Комплексно обслужване на ППС /прахоприготвящи системи/ на котел ЕП 140/670

Референтен номер на досието: 23-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 30.01.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Доставка на метални изделия /тръби, листова ламарина, стоманени профили и др./

Референтен номер на досието: 6-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 26.01.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Доставка на лагери за нуждите на електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на досието: 8-141-17

Вид процедура: Система за предварителен подбор на изпълнители

Дата на обявление: 17.01.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Доставка на уплътнителни материали: набивки, уплътнителни листи и други уплътнителни и изолационни материали

Референтен номер на досието: 7-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 17.01.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Доставка на електроди за заваряване и заваръчни материали

Референтен номер на досието: 9-141-17

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 13.01.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Пещостроителни и изолационни работи на енергоблокове в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на досието: 131-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 05.01.2017
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Ремонт и текуща поддръжка на нагревни повърхности, тръбопроводи и тръбопроводна арматура

Референтен номер на досието: 127-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 27.12.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Ремонт и текуща поддръжка на съоръжения в Генераторна инсталация TBB-2A-230

Референтен номер на досието: 128-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 27.12.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Проектиране, доставка и подмяна на електрически уредби

Референтен номер на досието: 125-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 21.12.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Ремонт на трансформатори

Референтен номер на досието: 124-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 14.12.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Производство и доставка на редуктори. Ремонт на редуктори

Референтен номер на досието: 123-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 14.12.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на метални изделия /резервни части/ - стругарски изделия, изработване и доставка на детайли по чертеж на възложителя и други метални конструкции и изделия

Референтен номер на досието: 122-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 13.12.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Ремонт и поддръжка на турбинно оборудване в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на досието: 121-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 12.12.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Покупка на квоти за емисии на парникови газове (EUA) от Фаза 3 на европейската схема за търговия с емисии

Референтен номер на досието: 120-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 01.12.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Абонаментно поддържане и ремонт на асансьорни уредби и повдигателни съоръжения на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на досието: 116-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 30.11.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Ремонт работни колела за мелещ вентилатор 3300/800/490

Референтен номер на досието: 117-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 25.11.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Ремонт и поддържане на електродвигатели

Референтен номер на досието: 118-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 24.11.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Доставка на дизелово гориво за нуждите на ТЕЦ"КонтурГлобал Марица Изток 3"

Референтен номер на досието: 99-141-16

Вид процедура: Система за предварителен подбор на изпълнители

Дата на обявление: 23.11.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Ремонт и текущо поддръжане на гумено лентови транспортьори; валкови сита и дробилки; многокофови и роторни багери в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на досието: 113-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 11.11.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Ремонт и текуща поддръжка на Прахови и Мазутни горивни съоръжения в електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на досието: 105-141-16

Вид процедура: Система за предварителен подбор на изпълнители

Дата на обявление: 11.11.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Изработка по чертеж, доставка и подмяна на блокове, елементи за укрепване, уплътнения, компенсатори, серпентини и други детайли за котел ЕП 670/140

Референтен номер на досието: 110-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 07.11.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Доставка на GRP/стъклопластови/тръби и фитинги с диаметър DN ID 1200

Референтен номер на досието: 109-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 07.11.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Доставка на варовик /фракция 10mm.-50mm./ за нуждите на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3.

Референтен номер на досието: 103-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 20.10.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Ремонт и текуща поддръжка на електрофилтри

Референтен номер на досието: 96-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 06.10.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка строителна част на сгуроотвал "Искрица"

Референтен номер на досието: 85-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 06.10.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Избор на одитор на дружествата на КонтурГлобал в България

Референтен номер на досието: 77-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 04.08.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ: Охранителни услуги в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на досието: 72-141-16

Вид процедура: Квалификационна система

Дата на обявление: 13.06.2016
Срок на действие: Неограничен срок на действие.