ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП:

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части и задвижващи механизми производство на Дремо, Германия и резервни части за предавателни механизми производство на Аума, Германия

Референтен номер на процедурата: 24-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 05.03.2020

Дата и час за отваряне:11:45 ч на 27.02.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръба ф 630х10 спиралнонавита електрозаварена от Ст3 по БДС EN 10219 или еквивалент

Референтен номер на процедурата: 22-6-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 05.03.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 06.03.2020

ПРЕДМЕТ: Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок1, Блок2, Блок 3 и Блок 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД по време на ремонтна кампания 2020 г

Референтен номер на процедурата: 16-60-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 24.02.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 25.02.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за димен вентилатор Howden модел Variax тип ANN-2970/1800 В

Референтен номер на процедурата: 19-178-20

Вид процедура: Публично състезание

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 25.02.2020

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 26.02.2020

ПРЕДМЕТ: Подготовка за контрол на метала на колена, тройници, заваръчни шевове и подмяна на дефектни колена на блок 1, 2, 3, 4, съгласно квалификационна с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 18-127-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 17.02.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 18.02.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно квалификационна система 121-141-16

Референтен номер на процедурата: 15-121-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 17.02.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 18.02.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Газоходи, Въздуховоди и ИВП на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 13-105-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 03.02.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 04.02.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на нагревни повърхности и тръбопроводи на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 14-127-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Шлакоотделителна система /ШОС/ и Вентилатори /ВВ и ВРГВ/ на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 11-105-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 03.02.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 04.02.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на стомана листова - ламарини, шини и стоманени профили

Референтен номер на процедурата: 12-6-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Генератор на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно квалификационна с-ма 128-141-16

Референтен номер на процедурата: 10-128-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:11:45 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на електродвигатели на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно квалификационна с-ма 118-141-16

Референтен номер на процедурата: 9-118-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на трансформатор 00BCT02GT001 с отваряне в машинна зала на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 8-124-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 15.01.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт тръбопроводна арматура на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно квалификационна с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 7-127-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ по две обособени позиции

Референтен номер на процедурата: 6-96-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за подмяна на полета 4А и 4Б на електрофилтър

Референтен номер на процедурата: 5-75-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на електрофилтър 1, секция А с подмяна на полета 4А и 4Б

Референтен номер на процедурата: 4-96-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Подмяна /демонтаж и монтаж/ на серпентини, колектори и елементи за укрепване на МПП I степен за Котел 1 тип Еп 670-140 (П62), съгл.квалификационна с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 2-127-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.01.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 17.01.2020

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на колектори, пакети серпентини, елементи за укрепване и рихтовка на MПП I степен /Междинен ПароПрегревател/ за Котел 1 тип Еп 670-140 (П62), съгласно кв.с-ма 110-141-16

Референтен номер на процедурата: 1-110-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.01.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 17.01.2020

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на ел.двигатели на територията на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Референтен номер на процедурата: 95-118-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 09.12.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 10.12.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на ролки за гумено-лентови транспортьори

Референтен номер на процедурата: 91-178-19

Вид процедура: Публично състезание

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 18.11.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 19.11.2019

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на колела за ходов механизъм на багер КРС

Референтен номер на процедурата: 90-122-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 04.11.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 05.11.2019