ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП:

ПРЕДМЕТ: Пещостроителни работи за планов ремонт на блокове 1,2,3,4 през 2020г.

Референтен номер на процедурата: 68-131-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.07.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 14.07.2020

ПРЕДМЕТ: Подмяна на напорни сгуроизвозни тръбопроводи в участъци от багерна помпена станция (БПС) до сгуроотвал "Искрица"

Референтен номер на процедурата: 62-178-20

Вид процедура: Публично състезание

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.07.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 14.07.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на котелно гориво

Референтен номер на процедурата: 31-15-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 18.05.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 19.05.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Генератор на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 128-141-16

Референтен номер на процедурата: 52-128-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 18.05.2020

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 19.05.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на шнекови шлакоотделители и шлакодробилки за Котлоагрегат ЕП 670-140 /П-62/ в заводски условия, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 48-105-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 27.04.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 28.04.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на работни колела за МВ 3300/800/490, съгл.кв.с-ма 117-141-16

Референтен номер на процедурата: 36-117-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.04.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 07.04.2020

ПРЕДМЕТ: Подмяна /демонтаж и монтаж/ на серпентини, колектори и елементи за укрепване на МПП I степен за Котел 1 тип Еп 670-140 (П62), съгл.квалификационна с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 2-127-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.01.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 17.01.2020

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на колектори, пакети серпентини, елементи за укрепване и рихтовка на MПП I степен /Междинен ПароПрегревател/ за Котел 1 тип Еп 670-140 (П62), съгласно кв.с-ма 110-141-16

Референтен номер на процедурата: 1-110-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.01.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 17.01.2020