ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП:

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за газ анализаторни станции

Референтен номер на процедурата: 61-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 02.06.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 03.06.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на котелно гориво

Референтен номер на процедурата: 31-15-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 18.05.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 19.05.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на термо платна и гъвкави компенсатори за котлоагрегат, производство на KE-Burgmann или еквивалентно, по техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 59-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 26.05.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 27.05.2020

ПРЕДМЕТ: Подмяна серпентини на ЕКО I степен, съгласно кв.с-ма 110-141-20

Референтен номер на процедурата: 56-110-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 18.05.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 19.05.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Генератор на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 128-141-16

Референтен номер на процедурата: 52-128-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 18.05.2020

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 19.05.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на 2 броя помпи 900Д80Б

Референтен номер на процедурата: 58-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 18.05.2020

Дата и час за отваряне:13:30 ч на 19.05.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на скрепкова верига за КПСВ

Референтен номер на процедурата: 51-40-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.05.2020

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 12.05.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на метали от въглеродна стомана – листова стомана, шини, стоманени профили и тръба, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 50-6-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.05.2020

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 12.05.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръба спиралнонавита електрозаварена ф 630х10 от Ст3 БДС 2592-71 или еквивалент – 546 000 кг. и тръба спиралнонавита електрозаварена ф 630х10 от Ст20 ГОСТ 1050 или еквивалент – 230 000 кг

Референтен номер на процедурата: 49-6-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.05.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 12.05.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на шнекови шлакоотделители и шлакодробилки за Котлоагрегат ЕП 670-140 /П-62/ в заводски условия, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 48-105-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 27.04.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 28.04.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за питателна помпа ПЭ 380-185/200-2

Референтен номер на процедурата: 47-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 27.04.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 28.04.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Вентилатори /ВВ и ВРГВ/ на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 44-105-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.04.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 22.04.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Прахоприготвящи системи на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4

Референтен номер на процедурата: 45-105-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.04.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 22.04.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Шлакоотделителна система /ШОС/ на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 43-105-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.04.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 22.04.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на стоманени топки за топкова мелница за варовик в електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3“

Референтен номер на процедурата: 36-69-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.04.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 14.04.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на работни колела за МВ 3300/800/490, съгл.кв.с-ма 117-141-16

Референтен номер на процедурата: 36-117-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.04.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 07.04.2020

ПРЕДМЕТ: Монтаж и демонтаж на скеле на територията на КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 35-20-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.04.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 07.04.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на метални изделия от износоустойчива, твърдосплавна стомана, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 38-6-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 02.04.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 03.04.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Абсорбер 1&2 и Абсорбер 3&4, съгл.квалиф.с-ма 129-141-17

Референтен номер на процедурата: 30-129-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.03.2020

Дата и час за отваряне:10:45 ч на 17.03.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части и задвижващи механизми производство на Дремо, Германия и резервни части за предавателни механизми производство на Аума, Германия

Референтен номер на процедурата: 24-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.03.2020

Дата и час за отваряне:11:45 ч на 17.03.2020

ПРЕДМЕТ: Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок1, Блок2, Блок 3 и Блок 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД по време на ремонтна кампания 2020 г

Референтен номер на процедурата: 16-60-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 24.02.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 25.02.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Газоходи, Въздуховоди и ИВП на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 13-105-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 03.02.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 04.02.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на нагревни повърхности и тръбопроводи на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 14-127-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за подмяна на полета 4А и 4Б на електрофилтър

Референтен номер на процедурата: 5-75-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Подмяна /демонтаж и монтаж/ на серпентини, колектори и елементи за укрепване на МПП I степен за Котел 1 тип Еп 670-140 (П62), съгл.квалификационна с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 2-127-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.01.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 17.01.2020

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на колектори, пакети серпентини, елементи за укрепване и рихтовка на MПП I степен /Междинен ПароПрегревател/ за Котел 1 тип Еп 670-140 (П62), съгласно кв.с-ма 110-141-16

Референтен номер на процедурата: 1-110-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.01.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 17.01.2020