АРХИВ - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП

ПРЕДМЕТ: Доставка на лагери

Референтен номер на процедурата: 58-113-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 18.04.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 18.04.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за комбинирано роторно съжоръжение Ks-S 4300/4300.40

Референтен номер на процедурата: 43-1672-16

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 16.03.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 16.03.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за антикорозионно гумено покритие на Абсорбер 12 и Абсорбер 34 и технически контрол от на дейностите по монтажа от специалист - представител на доставчика

Референтен номер на процедурата: 45-1672-16

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 18.03.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 18.03.2016

ПРЕДМЕТ: Супервайзинг и тестове при основен ремонт за 2016г. на генератор на блок 10

Референтен номер на процедурата: 49-1672-16

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 11.04.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 11.04.2016

ПРЕДМЕТ: Супервайзинг и технически контрол при основен ремонт на турбина 1 блок 10

Референтен номер на процедурата: 37-1672-16

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 30.03.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 30.03.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за ударна чукова трошачка 1212М 00HTJ81AJ001 & 00HTJ82AJ001

Референтен номер на процедурата: 36-1672-16

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 28.03.2016

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 28.03.2016

ПРЕДМЕТ: Текущо поддържане на железен път

Референтен номер на процедурата: 50-1671-16

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 11.04.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 11.04.2016

ПРЕДМЕТ: Текуща експлоатация на ЖП гара ТЕЦ 3

Референтен номер на процедурата: 51-1671-16

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 11.04.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 11.04.2016

ПРЕДМЕТ: Юридически услуги

Референтен номер на процедурата: 53-1672-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 14.03.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 14.03.2016

ПРЕДМЕТ: Дейности по контрол на метала и заваръчни съединения

Референтен номер на процедурата: 147-105-13

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 14:00 ч на 08.01.2014

Дата и час за отваряне:14:00 ч на 08.01.2014

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на електрофилтър блок 1

Референтен номер на процедурата: 57-55-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 11.04.2016

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 11.04.2016

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на резервни части за ППС и МВ 3300/800/490

Референтен номер на процедурата: 48-114-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 24.03.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 24.03.2016

ПРЕДМЕТ: „Пещостроителни и изолационни работи за извършване на планови ремонти за 2016г. в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“

Референтен номер на процедурата: 30-104-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 14:00 ч на 11.04.2016

Дата и час за отваряне:14:00 ч на 11.04.2016

ПРЕДМЕТ: Ремонт и възстановяване на антикорозионно гумено покритие на Тръбопроводи , Съдове , Резервоари и Абсорбери в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Референтен номер на процедурата: 65-91-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 20.05.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 20.05.2016

ПРЕДМЕТ: Почистване на административни, непроизводствени и производствени сгради и помещения

Референтен номер на процедурата: 61-59-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 25.04.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 25.04.2016

ПРЕДМЕТ: „Монтаж и демонтаж на скеле на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3”

Референтен номер на процедурата: 60-115-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 25.04.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 25.04.2016

ПРЕДМЕТ: Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД по време на ремонтна кампания 2016 г.

Референтен номер на процедурата: 46-52-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 03.05.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 03.05.2016

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на външен противопожарен пръстен, противопожарна система на Енергоблокове 1, 2, 3 и 4, В и К мрежа, тръбопроводи, сервизна, мррежова и добавъчна вода

Референтен номер на процедурата: 54-112-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 11.04.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 11.04.2016

ПРЕДМЕТ: Ремонт и текуща поддръжка на съоръжения в сяроочистващи инсталации

Референтен номер на процедурата: 66-127-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 30.05.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 30.05.2016

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на тръбопроводи PP(Полипропилен),PE(Полиетилен) и PPGFK в СОИ и ГОИ в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Референтен номер на процедурата: 94-91-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:30 ч на 20.05.2016

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 20.05.2016

ПРЕДМЕТ: Аварийна и текуща поддръжка на нагревни повърхности, тръбопроводи и тръбопроводна арматура, и подгреватели турбинна част

Референтен номер на процедурата: 56-125-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 12:00 ч на 11.04.2016

Дата и час за отваряне:12:00 ч на 11.04.2016

ПРЕДМЕТ: Подготовка за контрол на метала на колена, тройници, заваръчни шевове и подмяна на дефектни колена на Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4

Референтен номер на процедурата: 52-125-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 22.04.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 22.04.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръбопроводна арматура – 5 броя регулатор на налягане DN80 , PN240 Q 80 t/h

Референтен номер на процедурата: 75-112-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 05.07.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 05.07.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка № 3 на квоти за емисии на парникови газове (EUA) от Фаза 3 на европейската схема за търговия с емисии с референтен ценови период 14.03 – 01.04.2016 г

Референтен номер на процедурата: 47-110-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 12:30 ч на 11.03.2016

Дата и час за отваряне:12:30 ч на 11.03.2016

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 121-1671-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 18.05.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 18.05.2016

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на Котелно оборудване

Референтен номер на процедурата: 13-105-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 18.05.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 18.05.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на компенсатори Кемпхен и резервни части за компенсатори

Референтен номер на процедурата: 23-1672-16

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 03.02.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 03.02.2016

ПРЕДМЕТ: Управление на транспортна техника и тежка механизация в електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 42-1671-16

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 04.04.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 04.04.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на гумено транспортна лента

Референтен номер на процедурата: 29-1671-16

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 22.03.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 22.03.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на скребковa веригa за КПСВ /Комбиниран питател сурови въглища/

Референтен номер на процедурата: 22-1671-16

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 22.02.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 22.02.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за помпа URAKA

Референтен номер на процедурата: 13-1672-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 25.01.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 25.01.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на котелно гориво

Референтен номер на процедурата: 31-1672-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 29.02.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 29.02.2016

ПРЕДМЕТ: Информация за приключен договор № 27/23.02.2016 г. предмет: Доставка на промишлени масла и греси

Референтен номер на процедурата: 32-1672-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 29.02.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 29.02.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за хидроциклони AKW KRT/S2128 и KRS3128

Референтен номер на процедурата: 118-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 03.02.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 03.02.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръби по спецификация

Референтен номер на процедурата: 40-108-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 07.03.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 07.03.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на железен трихлорид /30% FeCL3/

Референтен номер на процедурата: 21-105-13

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 04.03.2013

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 04.03.2014

ПРЕДМЕТ: Доставка на изделия изработени от наварени плочи (бронирани)

Референтен номер на процедурата: 39-59-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 07.03.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 07.03.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за Димен вентилатор модел Variax тип ANN 2970/1800B

Референтен номер на процедурата: 34-1672-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 14:00 ч на 25.02.2016

Дата и час за отваряне:14:00 ч на 25.02.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на стоманени топки за Барабанни Топкови Мелници в СОИ, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 21-123-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 15.02.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 15.02.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка, монтаж и тестване на тръбопроводи от износоустойчиво фибростъкло DN600/PN16 - ЛОТ 3

Референтен номер на процедурата: 17-80-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 25.01.2016

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 25.01.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на работни лопатки за ремонт на работно колело на Мелещ Вентилатор, изработени от наварени плочи (бронирани)

Референтен номер на процедурата: 26-59-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 12.02.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 12.02.2016

ПРЕДМЕТ: Монтаж и демонтаж на скеле за извършване Среден и Основен ремонт на Блок 10, 20, 30, 40 , Абсорбери 12 и 34 , съгласно ремонтна програма 2016 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 28-115-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 15.02.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 15.02.2016

ПРЕДМЕТ: Транспорт, диагностика и профилактика в заводски условия на резервен блочен трансформатор

Референтен номер на процедурата: 18-117-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 02.02.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 02.02.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на гумено покритие за Барабанни топкови мелници за варовик 00HTK02/22/42

Референтен номер на процедурата: 35-19-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 15.03.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 15.03.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на набивки и уплътнителни материали по техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 25-107-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 12.02.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 12.02.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на метални продукти: стомана листова – ламарина, шини и стоманени профили

Референтен номер на процедурата: 27-108-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 22.02.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 22.02.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на квоти за емисии на парникови газове (EUA) от Фаза 3 на европейската схема за търговия с емисии

Референтен номер на процедурата: 110-105-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 31.03.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.01.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка № 1 на квоти за емисии на парникови газове (EUA) от Фаза 3 на европейската схема за търговия с емисии с референтен ценови период 01.02 – 19.02.2016 г

Референтен номер на процедурата: 20-110-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 29.01.2016

Дата и час за отваряне:16:30 ч на 29.01.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка № 2 на квоти за емисии на парникови газове (EUA) от Фаза 3 на европейската схема за търговия с емисии с референтен ценови период 22.02 – 11.03.2016 г

Референтен номер на процедурата: 33-110-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 12:30 ч на 19.02.2016

Дата и час за отваряне:12:30 ч на 19.02.2016

ПРЕДМЕТ: Ремонт на ППС лява част, ППС дясна част, Вентилатори – ВВ и ВРГВ, ИВП, Въздуховоди и Газоходи на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4

Референтен номер на процедурата: 41-126-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 09.03.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 09.03.2016

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на метални изделия – стругарски изделия, изработване на детайли по чертеж на възложителя и други метални конструкции и изделия

Референтен номер на процедурата: 104-105-13

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 04.02.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 04.02.2016

ПРЕДМЕТ: Ремонт на шнекове и шлакодробилки в заводски условия

Референтен номер на процедурата: 15-105-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 14:00 ч на 24.02.2014

Дата и час за отваряне:14:00 ч на 24.02.2014

ПРЕДМЕТ: Ремонт ППС, Вентилатори,ИВП, Газоходи и Въздуховоди - блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4

Референтен номер на процедурата: 4-126-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 27.01.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 27.01.2016

ПРЕДМЕТ: Резервни части за бъркалка EKATO HWL2100-N, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 101-1672-15

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 15.12.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 15.12.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на варовик фракция 10-50 мм

Референтен номер на процедурата: 114-1672-15

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 23.12.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 23.12.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за газанализатори

Референтен номер на процедурата: 108-1672-15

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 02.12.2015

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 02.12.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за задвижващи механизми и задвижващи механизми Дремо

Референтен номер на процедурата: 99-1672-15

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 03.12.2015

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 03.12.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за ремонт на полета на електрофилтър

Референтен номер на процедурата: 100-1672-15

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 09.12.2015

Дата и час за отваряне:16:00 ч на 09.12.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на ролки за гумено-лентови транспортьори

Референтен номер на процедурата: 12-1671-16

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 15.02.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 15.02.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на дискови масиви производство на EMC Corporation за нуждите на КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 109-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 07.12.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 07.12.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт на електрически двигатели тип АВ 16-49-10-К

Референтен номер на процедурата: 105 - 1672 - 15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 30.11.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 30.11.2015

ПРЕДМЕТ: Tекуща поддръжка на Багерни помпени станции 1 и 2, смивни помпи, помпи избистрени води, ПС Соколица, помпи добавъчна вода, сервизни помпи, противопожарни помпи и канални помпи, съгласно техническа спецификацията

Референтен номер на процедурата: 84-105-13

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 17.06.2013

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 17.06.2013

ПРЕДМЕТ: Ремонт Шлакоотделяне и Електрофилтри блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4

Референтен номер на процедурата: 3-124-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 27.01.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 27.01.2016

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Нагревни повърхности и Тръбопроводна арматура блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4

Референтен номер на процедурата: 2-125-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 27.01.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 27.01.2016

ПРЕДМЕТ: Ремонт Генератор блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4

Референтен номер на процедурата: 6-141-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 28.01.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 28.01.2016

ПРЕДМЕТ: Ремонт ел.двигатели блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4

Референтен номер на процедурата: 7-57-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 28.01.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 28.01.2016

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Абсорбер 12, 34

Референтен номер на процедурата: 8-127-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 28.01.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 28.01.2016

ПРЕДМЕТ: Ремонт Трансформатор блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4

Референтен номер на процедурата: 9-142-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 28.01.2016

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 28.01.2016

ПРЕДМЕТ: Ремонт Турбинно оборудване блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4

Референтен номер на процедурата: 5-139-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 14:00 ч на 27.01.2016

Дата и час за отваряне:14:00 ч на 27.01.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на техническа натриева основа- течна (47- 50% NaOH )

Референтен номер на процедурата: 113-103-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 17.12.2015

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 17.12.2015

ПРЕДМЕТ: Дейности по контрол на метала и заваръчни съединения при Текуща и аварийна поддръжка на съоръжения в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Референтен номер на процедурата: 1-52-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 19.01.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 19.01.2016

ПРЕДМЕТ: Поддръжка на осветителни инсталации на територията на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Референтен номер на процедурата: 75-142-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 15.05.2014

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 15.05.2014

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на Турбоагрегат Блок 1

Референтен номер на процедурата: 14-138-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 25.01.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 25.01.2016

ПРЕДМЕТ: Подмяна /демонтаж и монтаж/ на серпентини, колектори и елементи за укрепване на ЕКО I горен пакет – КА 1

Референтен номер на процедурата: 10-125-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 25.01.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 25.01.2016

ПРЕДМЕТ: Ремонт на шнекове и шлакодробилки в заводски условия

Референтен номер на процедурата: 16-124-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 25.01.2016

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 25.01.2016

ПРЕДМЕТ: текуща и аварийна поддръжка на вентилационни и иклиматични инсталации на територията на КонтурГлобал Марица Изто к 3 АД

Референтен номер на процедурата: 91-70-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 30.05.2014

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 30.05.2014

ПРЕДМЕТ: Оптимизиране потоците на ИВП на блок 1

Референтен номер на процедурата: 11-126-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 27.01.2016

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 27.01.2016

ПРЕДМЕТ: Опресовка на тръбопроводи и съдове под налягане на Блок 4

Референтен номер на процедурата: 15-125-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:30 ч на 25.01.2016

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 25.01.2016

ПРЕДМЕТ: Изработка, доставка и подмяна на блокове и елементи за укрепване на ДРЧ - КА-1

Референтен номер на процедурата: 88-1672-15

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:30 ч на 02.11.2015

Дата и час за отваряне:13:30 ч на 02.11.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за Питателна помпа Пэ 380-185/200-2

Референтен номер на процедурата: 74-1672-15

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 22.10.2015

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 22.10.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за редуктори Флендер

Референтен номер на процедурата: 97-1672-15

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 12.11.2015

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 12.11.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка и настройка на 1 брой модифициран водоструен обдухващ апарат

Референтен номер на процедурата: 94-1672-15

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 22.10.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 22.10.2015

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на серпентини, колектори и елементи за укрепване и ерозиина защита на ЕКО I горнa част за КА 1

Референтен номер на процедурата: 89-1671-15

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 23.11.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 23.11.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт на барабани за гумено-лентови транспортьори

Референтен номер на процедурата: 95-1671-15

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 20.11.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.11.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка и подмяна на резервни части за челен товарач DRESSTA 534

Референтен номер на процедурата: 91-1671-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 02.11.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 02.11.2015

ПРЕДМЕТ: Изработка, доставка и подмяна на блокове и елементи за укрепване на ГРЧ - КА-1

Референтен номер на процедурата: 87-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 02.11.2015

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 02.11.2015

ПРЕДМЕТ: Конфигурация на програмни пакети за ъпгрейд на система Q4

Референтен номер на процедурата: 96-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 29.10.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 29.10.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на термо платна за гъвкави компенсатори за основни горелки на Котел ЕП 670-140/П62/

Референтен номер на процедурата: 92-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 02.11.2015

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 02.11.2015

ПРЕДМЕТ: Среден ремонт на багер КРС Б и транспортьор 7Б във Въглеснабдяване

Референтен номер на процедурата: 87-19-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 21.10.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 21.10.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на адипинова киселина

Референтен номер на процедурата: 93-103-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 22.10.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 22.10.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на натриев хипохлорит

Референтен номер на процедурата: 72-105-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 13.11.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 13.11.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръбопроводна арматура – клапа дискова фланцова Dn1600/Pn10, шибър Dn1000/Pn10, шибър Dn600/Pn10 и клапа фланцова "Бътерфлай" Dn600/Pn10

Референтен номер на процедурата: 84-112-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 20.11.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.11.2015

ПРЕДМЕТ: Основна, текуща и аварийна поддръжка на димни вентилатори тип Variax ANN-2970/1800B

Референтен номер на процедурата: 106-98-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 09.12.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 09.12.2015

ПРЕДМЕТ: Поддръжка на ел двигатели на територията на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Референтен номер на процедурата: 73 - 105 - 13

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 18.11.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 18.11.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на сярна киселина техническа (93,5% H2SO4)

Референтен номер на процедурата: 104-103-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 09.12.2015

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 09.12.2015

ПРЕДМЕТ: Пренавиване на ел двигател тип : АКНЗ-2-16-57-12УЗ Un = 6000 V, In = 102 A, Pn = 800 Kw, n = 490 об/мин.

Референтен номер на процедурата: 86-57-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 02.11.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 02.11.2015

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на багер КРС В и транспортьор 7В във Въглеснабдяване – механична част

Референтен номер на процедурата: 102-146-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 09.12.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 09.12.2015

ПРЕДМЕТ: Планирани ремонти, аварийна и текуща поддръжка на котелно оборудване

Референтен номер на процедурата: 107-126-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 09.12.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 09.12.2015

ПРЕДМЕТ: Почистване по алпийски способ на натрупан шлак от екраните на пещна камера, газозаборна глава и газозаборна шахта на парогенератор ЕП 670/140

Референтен номер на процедурата: 103-4-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 09.12.2015

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 09.12.2015

ПРЕДМЕТ: Подготовка за контрол на метала на колена, тройници, заваръчни шевове и подмяна на дефектни колена на Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4

Референтен номер на процедурата: 7 - 105 - 14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 25.02.2014

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 25.02.2014

ПРЕДМЕТ: Доставка на електроди по спецификация

Референтен номер на процедурата: 24-102-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 12.02.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 12.02.2016

ПРЕДМЕТ: Ремонт ТО блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4

Референтен номер на процедурата: 24-105-14

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 27.02.2014

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 25.11.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на скрепкови вериги за КПСВ

Референтен номер на процедурата: 80-1671-14

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 17.06.2014

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 17.06.2014

ПРЕДМЕТ: Ремонт на ел.двигатели на бл.1,2, 3 и 4

Референтен номер на процедурата: 26-105-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 18.11.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 18.11.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за вентилатори оксидиращ въздух и технически услуги при монтажа

Референтен номер на процедурата: 76-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 25.09.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 25.09.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръби, тройници и колена за проект Изграждане на връщащ тръбопровод, от сгуроотвал Искрица до ПСИВ, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 79-1672-15

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:30 ч на 24.09.2015

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 24.09.2015

ПРЕДМЕТ: „Доставка на резервни части за помпа Wernert SLGP 200-150-400“

Референтен номер на процедурата: 83-1672-15

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 15.10.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 15.10.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части и сервизно поддържане на газ анализаторни станции MCA04, Ultramat/Oxymat 6, Ultramat 6, прахомер PFM 97 и система DURAG, инсталирани в СОИ на електроцентрала КГМИ 3 АД

Референтен номер на процедурата: 58-1672-15

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 13.07.2015

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 13.07.2015

ПРЕДМЕТ: Поддръжка на ПГИ и ПГС инсталации на територията на КонтурГлобал Марица изток 3 АД

Референтен номер на процедурата: 77-1671-15

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 20.10.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.10.2015

ПРЕДМЕТ: Поддръжка на система за видеонаблюдение и периметрална охрана на територията на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 66-1671-15

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 17.08.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 17.08.2015

ПРЕДМЕТ: Услуги за пренос на данни за доставка на бизнес интернет по оптично трасе

Референтен номер на процедурата: 67-1671-15

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 11.09.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 11.09.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на процесор автоматичен тип APF120 6DP1120-8BA, диференциални защити и други резервни части, производство на Сименс за нуждите на ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3“

Референтен номер на процедурата: 70-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 03.09.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 03.09.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за тръбопроводна арматура тип PARCOL

Референтен номер на процедурата: 47-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 23.06.2015

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 23.06.2015

ПРЕДМЕТ: Сервизна поддръжка на системи за управление SPPA-T2000, PCS7, релейни защити и възбуждане на генератори и турбинни регулатори Symadin D

Референтен номер на процедурата: 62-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 16.07.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 16.07.2015

ПРЕДМЕТ: Технически контрол за подмяна лагер въртене горна багерна част и разтоварна стрела на багер ЕРс 500

Референтен номер на процедурата: 60-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 26.06.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 26.06.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на варовик

Референтен номер на процедурата: 85-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 30.10.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 30.10.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на солна киселина

Референтен номер на процедурата: 40-105-13

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 22.03.2013

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 22.03.2013

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на механична част на ПЕП, масленна с-ма на ПЕП и ТА, Кондензаторна група , СОФ, ТОИ, Тръбопроводи и тръбопроводна арматура към тях и Циркулационни помпи

Референтен номер на процедурата: 63-105-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 06.07.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 06.07.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Електрофилтри бл.1,2,3,4 и Ремонт Шлакоотделяне на блок 2

Референтен номер на процедурата: 22-105-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 30.09.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 30.09.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на железен трихлорид

Референтен номер на процедурата: 82-103-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:15 ч на 12.10.2015

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 12.10.2015

ПРЕДМЕТ: Изработка, монтаж и ремонт на стълби, площадки, парапети, канални скари, бордови ивици и др.

Референтен номер на процедурата: 78-114-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 29.09.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 29.09.2015

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на метални изделия – стругарски изделия, изработване на детайли по чертеж на възложителя и други метални конструкции и изделия

Референтен номер на процедурата: 69-114-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 24.09.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 24.09.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на химикали за корекционна обработка на циркулационна охладителна система

Референтен номер на процедурата: 65-103-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 20.07.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.07.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на работни лопатки за ремонт на работно колело на Мелещ Вентилатор, изработени от наварени плочи /бронирани/

Референтен номер на процедурата: 73-59-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 14:00 ч на 11.09.2015

Дата и час за отваряне:14:00 ч на 11.09.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на регулиращи вентили за обогрев фланци и шпилки на цилиндър високо налягане и цилиндър средно налягане и резервни части

Референтен номер на процедурата: 56-112-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 23.06.2015

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 23.06.2015

ПРЕДМЕТ: Подмяна топлоизолация на Мазутен резервоар 1

Референтен номер на процедурата: 72-104-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 24.09.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 24.09.2015

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на помпени станции

Референтен номер на процедурата: 43-101-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 06.07.2015

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 06.07.2015

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на вентилационни и климатични системи /ОВК / на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 61 -48 -15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 13.07.2015

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 13.07.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Абсорбер 12 и 34

Референтен номер на процедурата: 27-105-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 28.02.2014

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 28.02.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт Нагревни повърхности и Тръбопроводна арматура на блок 1, 2, 3 и 4

Референтен номер на процедурата: 21-105-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 27.02.2014

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 21.08.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръбопроводна арматура и резервни части високо налягане за вентил запорен на главна парова задвижка, произведени от Чеховския завод за енергетично машиностроене на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“

Референтен номер на процедурата: 46-112-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 19.06.2015

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 19.06.2015

ПРЕДМЕТ: Снаждане на гумено-транспортни ленти чрез топла вулканизация във Въглеснабдяване на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 39-1671-15

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 30.06.2015

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 30.06.2015

ПРЕДМЕТ: Изграждане на трасе за сгуроизвозни тръбопроводи от износоустойчиво фибростъкло DN600/PN16 – ЛОТ3 – строителни работи

Референтен номер на процедурата: 45-1671-15

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 09.07.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 09.07.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за Димен вентилатор модел Variax тип ANN 2970/1800В

Референтен номер на процедурата: 40-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 05.05.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 05.05.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за ударна чукова трошачка 1212М 00HTJ81AJ001 & 00HTJ82AJ001

Референтен номер на процедурата: 23-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 18.05.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 18.05.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка и монтаж на резервни части за булдозер DRESSTA TD-25M

Референтен номер на процедурата: 53-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 16.06.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 16.06.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за Антикорозионното гумено покритие на Абсорбер 12/34

Референтен номер на процедурата: 25-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 08.05.2015

Дата и час за отваряне:14:00 ч на 08.05.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на термо платна за гъвкави компенсатори за ППС, Топла кутия и газоходи

Референтен номер на процедурата: 52-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 28.05.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 28.05.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на варовик

Референтен номер на процедурата: 54-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 26.06.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 26.06.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на филтърни платна тип Sefar Tetex®DLW 07-8004-C085

Референтен номер на процедурата: 44-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 16.06.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 16.06.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на Дизелово гориво Б6

Референтен номер на процедурата: 103-105-13

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 25.07.2013

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 25.07.2013

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на резервни части за МВ 3300/800/490 и ППС

Референтен номер на процедурата: 83-114-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 19.05.2014

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 19.05.2014

ПРЕДМЕТ: Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блокове 1 и 2 в електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 21-52-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 28.04.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 28.04.2015

ПРЕДМЕТ: Поддръжка на осветителни инсталации на територията на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Референтен номер на процедурата: 38-142-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 19.05.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 19.05.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на програма и химикали за корекционна обработка на водата за ЦОС II гр. договор 144/20.08.2014 Доставка на програма и химикали за корекционна обработка на водата за ЦОС I

Референтен номер на процедурата: 100-68-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 21.05.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 21.05.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за помпи –ротори за помпа 900D80B – 5 бр., помпа 550D22 - 10 бр.и помпа 300Д90 – 5 бр.

Референтен номер на процедурата: 50-109-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 04.06.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 04.06.2015

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на резервни части за ППС и МВ 3300/800/490

Референтен номер на процедурата: 42-114-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 11.05.2015

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 11.05.2015

ПРЕДМЕТ: Поддръжка на ел двигатели на територията на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Референтен номер на процедурата: 41 - 57 -15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 16.06.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 16.06.2015

ПРЕДМЕТ: Изработка, доставка и подмяна на блокове и елементи за укрепване на ГРЧ - КА-2

Референтен номер на процедурата: 118-105-13

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 27.08.2013

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 27.08.2013

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на колела за ходов механизъм на багер КРС и Изработка и доставка на оси за ходови колела на багер КРС

Референтен номер на процедурата: 37-114-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 11.05.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 11.05.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на натриев хипохлорит

Референтен номер на процедурата: 49-103-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 04.06.2015

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 04.06.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на стоманени топки за Барабанни Топкови Мелници в СОИ, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 18-123-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 16.06.2015

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 16.06.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт на ППС лява част на блок 3

Референтен номер на процедурата: 51-126-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 20.05.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.05.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт на ППС 70 80 на блок 1 и ППС 70 80 на блок 2

Референтен номер на процедурата: 55-126-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 16.06.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 16.06.2015

ПРЕДМЕТ: Пренавиване на 2 броя ел. двигатели 6 кV в заводски условия тип: DSR1118-6, Pn=315 kW, Рn 986об/мин, I = 38 A , схема на свързване звезда, клас на изолация F

Референтен номер на процедурата: 36-57-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 19.05.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 19.05.2015

ПРЕДМЕТ: Информация за приключен Д-р 23-20.02.14г с предмет Основен ремонт на редуктори за задвижване на роторно колело на багер КРС

Референтен номер на процедурата: 150-105-13

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 20.05.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.05.2015

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на Асансьорни уредби /АУ/ и Повдигателни съоръжения

Референтен номер на процедурата: 103-1671-12

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 22.10.2012

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 22.10.2012

ПРЕДМЕТ: Изграждане на тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал Искрица до помпена станция Избистрени води

Референтен номер на процедурата: 2-1671-15

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 09.03.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 09.03.2015

ПРЕДМЕТ: Среден ремонт на железен път

Референтен номер на процедурата: 32-1671-15

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 08.06.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 08.06.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за ударна чукова трошачка 1212М 00HTJ81AJ001 & 00HTJ82AJ001

Референтен номер на процедурата: 35-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 29.04.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 29.04.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за Генератор

Референтен номер на процедурата: 14-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 20.04.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 20.04.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за кислородомери Окситек

Референтен номер на процедурата: 34-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 17.04.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 17.04.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за турбина К-225-130-2М, производство на ОАО Силови Машини

Референтен номер на процедурата: 27-1672-15

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 23.04.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 23.04.2015

ПРЕДМЕТ: Текущо поддържане и ремонт на компресори в електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 15-39-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 20.03.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.03.2015

ПРЕДМЕТ: Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блокове 1 и 2 в електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3 по време на ремонтна кампания 2015

Референтен номер на процедурата: 9-52-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 19.02.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 19.02.2015

ПРЕДМЕТ: Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блокове 1 и 2 в електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3 по време на ремонтна кампания 2015

Референтен номер на процедурата: 5 - 125 -125

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 20.03.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 20.03.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръбопроводна арматура за монтаж на нови линии за захранване със смивна вода на КА-1,2,3 и 4 и ЕФ-1,2,3 и 4., регулатори на налягане за уплътняваща вода на ПЕП 1,2,3 и арматура за охлаждаща вода на дестилата на Блок 1,2,3 и 4 на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“

Референтен номер на процедурата: 17-104-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 14.04.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 14.04.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт на шнекове и шлакодробилки в заводски условия

Референтен номер на процедурата: 8-124-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:45 ч на 24.03.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 24.03.2015

ПРЕДМЕТ: Реконструкция на тръбопровод за постоянни продувки на котел тип Еп 670-140 на КА 1, 3 и 4

Референтен номер на процедурата: 30-125-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:45 ч на 17.04.2015

Дата и час за отваряне:12:00 ч на 17.04.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на солна киселина техническа

Референтен номер на процедурата: 20-103-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 28.04.2015

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 28.04.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на осветителни източници

Референтен номер на процедурата: 37 - 105 - 14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 05.03.2014

Дата и час за отваряне:14:30 ч на 05.03.2014

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за помпи ROWA в СОИ

Референтен номер на процедурата: 10-109-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 20.03.2015

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 20.03.2015

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на резервни части за ремонт на работни колела на мелещ вентилатор тип МВ 3300/800/490

Референтен номер на процедурата: 11-114-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:45 ч на 24.03.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 24.03.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт оборудване по дестилатна система: Ремонт на ежектор на дестилата, арматура към охлаждаща вода, арматура към дестилатна система и дренажи на дестилатна система на Блок 1, 2, 3, 4

Референтен номер на процедурата: 29-125-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:45 ч на 17.04.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 17.04.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт на ППС лява част на блок 4, ППС дясна част на блок 3, Вентилатори – ВВ и ВРГВ на блок 3 и блок 4, ИВП, Въздуховоди и Газоходи на блок 4

Референтен номер на процедурата: 33-126-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 14:00 ч на 17.04.2015

Дата и час за отваряне:14:00 ч на 17.04.2015

ПРЕДМЕТ: Почистване по алпийски способ на натрупан шлак от екраните на пещна камера, газозаборна глава и газозаборна шахта на парогенератор ЕП 670/140

Референтен номер на процедурата: 13-4-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:45 ч на 30.03.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 30.03.2015

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на външен противопожарен пръстен, противопожарна система на Енергоблокове 1, 2, 3 и 4, В и К мрежа, тръбопроводи, сервизна, мррежова и добавъчна вода

Референтен номер на процедурата: 24-112-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:45 ч на 17.04.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 17.04.2015

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на гумено-лентови транспортьори, багери, валкови сита и дробилки във Въглеснабдяване

Референтен номер на процедурата: 16-146-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:45 ч на 20.04.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.04.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на лагери, съгласно приложена спецификация

Референтен номер на процедурата: 19-113-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 06.04.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 06.04.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на метални продукти: стомана листова – ламарина, шини и стоманени профили

Референтен номер на процедурата: 22-108-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 17.04.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 17.04.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на изделия изработени от наварени плочи (бронирани) по чертеж, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 26-59-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 20.04.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 20.04.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка и въвеждане в експлоатация на система за непрекъснат он-лайн мониторинг на частичните разряди на 4 генератора в ТЕЦ КГМИ 3

Референтен номер на процедурата: 28-51-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 12:00 ч на 29.04.2015

Дата и час за отваряне:12:00 ч на 29.04.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Абсорбер 12

Референтен номер на процедурата: 126-127-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 12:00 ч на 21.01.2015

Дата и час за отваряне:12:00 ч на 21.01.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт Трансформатори блок 1 и блок 2

Референтен номер на процедурата: 127-142-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 12:00 ч на 21.01.2015

Дата и час за отваряне:12:00 ч на 21.01.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръбопроводна арматура за монтаж на нови линии за захранване със смивна вода на КА-1,2,3 и 4 и ЕФ-1,2,3 и 4., регулатори на налягане за уплътняваща вода на ПЕП 1,2,3 и арматура за охлаждаща вода на дестилата на Блок 1,2,3 и 4 на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“

Референтен номер на процедурата: 7-112-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 10.02.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 10.02.2015

ПРЕДМЕТ: Подмяна на демистри на Абсорбер 3&4 и модификация на разпръскващи дюзи на Абсорбер 1&2, 3&4

Референтен номер на процедурата: 3-91-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 29.01.2015

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 29.01.2015

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на резервни части за ремонт на работни колела на мелещ вентилатор тип МВ 3300/800/490

Референтен номер на процедурата: 1-114-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 29.01.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 29.01.2015

ПРЕДМЕТ: „Дейности по изграждане на скеле, пещостроителни и изолационни работи за текуща и аварийна поддръжка на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“

Референтен номер на процедурата: 6-104-15

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 04.02.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 04.02.2015

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на асансьорни уредби /АУ/ на територията на КонтурГлобал Марица изток 3

Референтен номер на процедурата: 115-1671-14

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 12.11.2014

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 12.11.2014

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на повдигателни съоръжения на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3

Референтен номер на процедурата: 116-1671-14

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 15.12.2014

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 15.12.2014

ПРЕДМЕТ: Ремонт на работни колела за мелещ вентилатор МВ 3300/800/490

Референтен номер на процедурата: 130-1671-14

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 29.01.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 29.01.2015

ПРЕДМЕТ: Изготвяне технически паспорти на сгради на КонтурГлобал Марица изток 3 АД

Референтен номер на процедурата: 93-1671-14

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 04.02.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 04.02.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за бъркалки HWL2100-N в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 113-1672-14

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 30.10.2014

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 30.10.2014

ПРЕДМЕТ: Доставка на стоманени топки за Барабанни Топкови Мелници в СОИ, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 119-123-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 09.12.2014

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 09.12.2014

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Нагревни повърхности, Тръбопроводна арматура бл.1 и бл.2

Референтен номер на процедурата: 120-125-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 20.01.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.01.2015

ПРЕДМЕТ: Опресовка на тръбопроводи и съдове под налягане на блок 1

Референтен номер на процедурата: 128-125-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 20.01.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.01.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт на ел.двигатели бл.1 и бл.2

Референтен номер на процедурата: 125-57-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 21.01.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 21.01.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Генератор на бл.1 и бл.2

Референтен номер на процедурата: 124-141-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 21.01.2015

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 21.01.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт Електрофилтри и Шлакоотделяне бл.1 и бл.2

Референтен номер на процедурата: 121-124-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 20.01.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 20.01.2015

ПРЕДМЕТ: „Пещостроителни и изолационни работи за извършване на планови ремонти на блок 1,2 и абсорбери 1,2 за 2015г. в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“

Референтен номер на процедурата: 129-104-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 29.01.2015

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 29.01.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт на ППС лява част, ППС дясна част, Вентилатори-ВВ и ВРГВ, Въздуховоди и Газоходи бл.1 и бл.2

Референтен номер на процедурата: 122-12614

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 20.01.2015

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 20.01.2015

ПРЕДМЕТ: Ремонт Турбинно оборудване бл.1 и бл.2

Референтен номер на процедурата: 123-139-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 14:00 ч на 20.01.2015

Дата и час за отваряне:14:00 ч на 20.12.2014

ПРЕДМЕТ: Доставка на Дизелово гориво Б 6

Референтен номер на процедурата: 118 - 105 -14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 21.01.2015

Дата и час за отваряне:13:30 ч на 21.01.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на работни лопатки за ремонт на работно колело на Мелещ Вентилатор, изработени от наварени плочи (бронирани)

Референтен номер на процедурата: 131-59-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 29.01.2015

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 29.01.2015

ПРЕДМЕТ: Интеграция на нова разпределителна ел. уредба 0.4KV в съществуващата система за управление на багер КРС

Референтен номер на процедурата: 95-1674-14

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 09:30 ч на 29.07.2014

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 14.10.2014

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на сгуроотвал Искрица

Референтен номер на процедурата: 111-25-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 09:00 ч на 26.08.2014

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 09.09.2014

ПРЕДМЕТ: Текущо поддържане на електрофилтри 1, 2, 3 и 4

Референтен номер на процедурата: 16-105-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 11.02.2014

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 25.02.2014

ПРЕДМЕТ: Ремонт на ел двигатели 0,4 kV в заводски условия

Референтен номер на процедурата: 110 -57 -14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 12:00 ч на 11.08.2014

Дата и час за отваряне:12:00 ч на 11.08.2014

ПРЕДМЕТ: Управление на транспортна техника и тежка механизация

Референтен номер на процедурата: 38-178-18

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 12.04.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 13.04.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на трансмитери за КИП и А

Референтен номер на процедурата: 43-178-18

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 12.04.2018

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 13.04.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на гумено-транспортна лента

Референтен номер на процедурата: 61-178-18

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.06.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 12.06.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на процесорен модул за система за разпределено управление Телеперм XP, производство на Сименс Германия

Референтен номер на процедурата: 44-182-18

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2018

Дата и час за отваряне:14:30 ч на 07.03.2018

ПРЕДМЕТ: Супервайзинг и технически контрол при основен ремонт на турбина К225-130-2М на блок 4, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 25-182-18

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.02.2018

Дата и час за отваряне:14:00 ч на 23.02.2018

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на външен противопожарен пръстен, противопожарна система на Енергоблокове 1, 2, 3 и 4, В и К мрежа, тръбопроводи, сервизна, мрежова и добавъчна вода, съгласно кв.с-ма 4-141-18

Референтен номер на процедурата: 46-4-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.03.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 23.03.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части и сервизна поддръжка на газоанализиращи станции MCA 04, Ultramat/Oxymat 6, Ultramat 6, устройство измерващо прахова концентрация PFM 97 и система DURAG, монтирани в сероочистващи инсталации.

Референтен номер на процедурата: 52-182-18

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 28.03.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 29.03.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за турбина за блок 4 на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3".

Референтен номер на процедурата: 66-182-18

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 02.05.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 03.05.2018

ПРЕДМЕТ: Текущо поддържане на железен път, съгласно кв.с-ма 149-141-17

Референтен номер на процедурата: 34-149-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 07.03.2018

ПРЕДМЕТ: Подготовка за контрол на метала на колена, тройници, заваръчни шевове и подмяна на дефектни колена на блок 1, 2, 3, 4, съгласно кв.с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 50-127-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 27.03.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 28.03.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за ремонт на КПСВ /комбиниран питател за сурови въглища/, съгласно кв.с-ма 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 54-122-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 12.04.2018

Дата и час за отваряне:12:00 ч на 13.04.2018

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на резервни части за ремонт на МВ 3300/800/490, съгл.кв.с-ма 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 40-122-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2018

Дата и час за отваряне:14:00 ч на 07.03.2018

ПРЕДМЕТ: Опресовка на тръбопроводи и съдове под налягане на Блок 2 и Блок 4, съгласно кв.с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 45-127-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 27.03.2018

Дата и час за отваряне:11:15 ч на 28.03.2018

ПРЕДМЕТ: Ремонт на шнекови шлакоотделители и шлакодробилки за Котлоагрегат ЕП 670-140 /П-62/, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 33-105-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 28.02.2018

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 01.03.2018

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Абсорбер 1&2 и Абсорбер 3&4, съгласно кв. система 129-141-17

Референтен номер на процедурата: 51-129-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 27.03.2018

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 29.03.2018

ПРЕДМЕТ: Текуща експлоатация на ЖП гара ТЕЦ 3, съгласно кв.с-ма 149-141-17

Референтен номер на процедурата: 35-149-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 27.03.2018

Дата и час за отваряне:12:30 ч на 28.03.2018

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Шлакоотделителна система /ШОС/ на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, сугл.кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 53-105-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.03.2018

Дата и час за отваряне:12:30 ч на 02.04.2018

ПРЕДМЕТ: Изработване, монтаж и ремонт на стълби, площадки, парапети, канални скари, бордови ивици и др. по Котелно, Турбинно оборудване, Въглеподаване, СОИ, Водоочиска, Пречиствателни станции и други спомагателни и основни съоръжения, съгласно кв.с-ма 105-141-18

Референтен номер на процедурата: 58-105-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 12.04.2018

Дата и час за отваряне:12:30 ч на 13.04.2018

ПРЕДМЕТ: Оптимизиране потоците на ИВП /изнесен въздухо подгревател / на блок 4, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 41-105-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2018

Дата и час за отваряне:14:30 ч на 07.03.2018

ПРЕДМЕТ: Основна, текуща и аварийна поддръжка на димни вентилатори тип Variax ANN-2970/1800B, съгласно кв.с-ма 12-141-18

Референтен номер на процедурата: 47-12-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.03.2018

Дата и час за отваряне:10:45 ч на 23.03.2018

ПРЕДМЕТ: Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 1, Блок 2 и Блок 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД по време на ремонтна кампания 2018 г.

Референтен номер на процедурата: 57-60-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 12.04.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 13.04.2018

ПРЕДМЕТ: Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 за 2018г.

Референтен номер на процедурата: 37-131-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2018

Дата и час за отваряне:13:30 ч на 07.03.2018

ПРЕДМЕТ: Пренавиване на статор и ротор на двигател 315 kW и ремонт на шийката на вала кв. система 118-141-16

Референтен номер на процедурата: 49-118-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.03.2018

Дата и час за отваряне:12:00 ч на 23.03.2018

ПРЕДМЕТ: Планирани ремонти, текуща и аварийна поддържка на антикорозионно гумено покритие на Тръбопроводи, Съдове, Резервоари и Абсорбери в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, съгл. квалиф. с-ма 25-141-17

Референтен номер на процедурата: 32-25-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 07.03.2018

ПРЕДМЕТ: Изолационни работи за извършване на планов ремонт на блокове 1, 2, 3 и 4 и абсорбери 12/34 за 2018г.

Референтен номер на процедурата: 36-131-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2018

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 07.03.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на варовик фракция 10-50 мм

Референтен номер на процедурата: 59-103-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 12.04.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 13.04.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на варовик

Референтен номер на процедурата: 11-138-18

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 22.01.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 22.01.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на елементи за акустична стръскваща система за бункери на въздухоподгревател на котел ЕП 62

Референтен номер на процедурата: 7-182-18

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 30.01.2018

ПРЕДМЕТ: Почистване по алпийски способ на шлак от екраните на пещна камера, газозаборна глава и газозаборна шахта на парогенератор ЕП 670/140, съгласно кв.система 135-141-17

Референтен номер на процедурата: 2-135-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 29.01.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 30.01.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на ролки за гумено-лентови транспортьори

Референтен номер на процедурата: 21-178-18

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 07.03.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на два броя електрически двигатели 6000V, 315 kW с навит ротор

Референтен номер на процедурата: 22-178-18

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 07.03.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за антикорозионно гумено покритие за Абсорбери 1 и 2, 3 и 4

Референтен номер на процедурата: 3-178-18

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 12.02.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 13.02.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на термо платна за гъвкави компенсатори за прахоприготвящи системи ППС, топла кутия, въздуховоди и газоходи

Референтен номер на процедурата: 17-178-18

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.02.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 23.02.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за помпи KSB KWP K 150-400

Референтен номер на процедурата: 6-182-18

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2018

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 31.01.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за димен вентилатор модел Variax тип ANN 2970/1800B

Референтен номер на процедурата: 30-182-18

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 19:00 ч на 19.02.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 20.02.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за Питателна помпа ПЭ 380-185/200-2 , съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 16-182-18

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 22.02.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 23.02.2018

ПРЕДМЕТ: Супервайзинг и тестове на генератор при основен ремонт на блок 4

Референтен номер на процедурата: 9-182-18

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 15:00 ч на 15.02.2018

Дата и час за отваряне:14:00 ч на 16.02.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръбопроводна арматура и резервни части за тръбопроводна арматура тип Parcol

Референтен номер на процедурата: 19-182-18

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.02.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 07.02.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за задвижващи механизми производство на Дремо, Германия и резервни части за предавателни механизми производство на Аума, Германия

Референтен номер на процедурата: 1-182-18

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 10.01.2018

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 10.01.2018

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на резервни части за ремонт на ГЗГ и ГЗШ на котлоагрегат ЕП 670-140, съгласно кв.система 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 5-122-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 29.01.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 30.01.2018

ПРЕДМЕТ: Монтаж на временен тръбопровод за Химическа промивка на КА 4, съгласно кв.с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 26-127-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.02.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 23.02.2018

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на Турбина блок 4, съгласно кв. с-ма 121-141-16

Референтен номер на процедурата: 13-121-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 12.02.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 13.02.2018

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Газоходи, Въздуховоди, ИВП и Вентилатори /ВВ и ВРГВ/ на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 31-105-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.02.2018

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 23.02.2018

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 121-141-16

Референтен номер на процедурата: 14-121-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 12.02.2018

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 13.02.2018

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Генератор на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 128-141-16

Референтен номер на процедурата: 18-121-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 12.02.2018

Дата и час за отваряне:12:30 ч на 13.02.2018

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на метални изделия – стругарски изделия, изработване на детайли по чертеж на възложителя и други метални конструкции и изделия, съгласно кв.с-ма 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 8-122-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 12.02.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 13.02.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за тръбопроводна арматура високо налягане произведена от Чеховский завод Энергетического машиностроения (ЧЗЭМ) или еквивалентно

Референтен номер на процедурата: 20-26-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.02.2018

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 23.02.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура, съгласно квалиф. система 7-141-17

Референтен номер на процедурата: 27-7-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.02.2018

Дата и час за отваряне:12:30 ч на 23.02.2018

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Нагревни повърхности и Тръбопроводна арматура на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно квалификационна с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 24-127-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.02.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 23.02.2018

ПРЕДМЕТ: Аварийна и превантивна поддръжка на Ел и КИП оборудване на територията на КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 29-86-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 19.02.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 20.02.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на стомана листова – ламарини и стоманени профили по квалификационна система 6-141-17

Референтен номер на процедурата: 23-6-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 15.02.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 16.02.2018

ПРЕДМЕТ: Индустриално почистване на производсвени сгради и помещения, поддръжка на градини с декоративни растения и тревни площи

Референтен номер на процедурата: 152-105-13

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 05.01.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 05.01.2018

ПРЕДМЕТ: Ремонт на ел.двигатели на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 118-141-16

Референтен номер на процедурата: 157-118-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 04.01.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 05.01.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за охладителни кули 1 и 2

Референтен номер на процедурата: 154-178-17

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 02.01.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 03.01.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на сливна помпа тип КС-80-155-2 и резервни части 10LCJ22AP001,0LCJ22AP001,30LCJ22AP001;40LCJ22AP001

Референтен номер на процедурата: 140-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 04.12.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 05.12.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за комбинирано роторно съоръжение Ks-S 4300 / 43000.40

Референтен номер на процедурата: 131-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 23.10.2017

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 24.10.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на водородни уплътнения за генератор TWW-200-2A и доставка на комплект уплътнителни гарнитури за генератор

Референтен номер на процедурата: 147-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 04.12.2017

Дата и час за отваряне:13:30 ч на 05.12.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за предпазни клапани за котел и регулиране на предпазни клапани на контролни блокове на Блок 1

Референтен номер на процедурата: 155-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 12.12.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 13.12.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на функционални модули за система за разпределено управление Teleperm XP Siemens, производство на Сименс Германия

Референтен номер на процедурата: 148-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 04.12.2017

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 05.12.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за редуктор H1SH15 Flender и доставка на 2 броя конусно-цилиндрични редуктори тип 0La 057.8551 Flender

Референтен номер на процедурата: 139-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 20.11.2017

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 21.11.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за турбина К225-130-2М

Референтен номер на процедурата: 136-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 20.11.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 21.11.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на обдухващи апарати WLB 90 и резервни части за обдухващи апарати WLB 90

Референтен номер на процедурата: 130-82-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 23.10.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 24.10.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за бъркалка тип HWL2100 N за Абсорбери 12/34

Референтен номер на процедурата: 132-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 23.10.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 24.10.2017

ПРЕДМЕТ: Индустриално почистване не производствени сгради и помещения. Поддръжка на градини с декоративни растения и тревни площ, съгласно квалификационна с-ма 115-141-17

Референтен номер на процедурата: 128-115-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 24.10.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 25.10.2017

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на багер КРС Б и транспортьор 7Б във Въглеснабдяване, съгласно квалификационна с-ма 113-141-16

Референтен номер на процедурата: 134-113-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 20.11.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 21.11.2017

ПРЕДМЕТ: Сервизно обслужване на Газозаборни шахти , Газозаборни глави и врата на Мелещ вентилатор на Котел ЕП 140/670

Референтен номер на процедурата: 143-131-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 04.12.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 05.12.2017

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на Резервни части за Прахова Горивна системa / КА тип ЕП 670-14 /П-62/, съгласно кв.система 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 151-122-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 11.12.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 12.12.2017

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, съгласно кв.с-ма 125-141-17

Референтен номер на процедурата: 150-125-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 12.12.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 13.12.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт на ППС /прахоприготвящи системи/ на котли ЕП 140/670 за блок 1, 2, 3 и 4, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 145-105-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 20.12.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 21.12.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт Трансформатор блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв. с-ма 124-141-16

Референтен номер на процедурата: 158-124-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 04.01.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 05.01.2018

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Електрофилтри на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 96-141-16

Референтен номер на процедурата: 146-96-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 20.12.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 21.12.2017

ПРЕДМЕТ: Извършване на строително - ремонтни работи на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, съгласно кв.с-ма 99-141-17

Референтен номер на процедурата: 152-99-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 28.12.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 13.03.2018

ПРЕДМЕТ: Изработка, доставка и подмяна на Блокове ТПП, елементи за укрепване на ТПП , Уплътнения КПП II , Уплътнения МПП II ,Уплътнения ШПП и Компенсатор ГРЧ – ТПП за Котел 4 тип ЕП 670-140 (П62). Изработка, доставка и подмяна на блокове и елементи на ДРЧ и Шлаков бункер за Котел 4 тип ЕП 670-140 (П62), съгласно приложена техническа спецификация, съгласно кв.с-ма 110-141-16

Референтен номер на процедурата: 141-110-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 27.11.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 28.11.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на натриева основа, съгласно квалификационна система 97-141-17

Референтен номер на процедурата: 120-97-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 21.11.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 22.11.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на сярна киселина, техническа (93,5% H2SO4), съгласно квалификационна система 97-141-17

Референтен номер на процедурата: 160-97-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 28.12.2017

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 29.12.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на ферихлорид течен технически /40% FeCl3/, съгласно квалификационна с-ма 97-141-17

Референтен номер на процедурата: 144-97-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 28.12.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 29.12.2017

ПРЕДМЕТ: Покупка на квоти за емисии на парникови газове (EUA) от Фаза 3 на европейската схема за търговия с емисии

Референтен номер на процедурата: 126-120-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:30 ч на 16.10.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 17.10.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на гумено покритие за барабанни топкови мелници NBc3400x7000 за варовик, съгласно квалификационна с-ма 133-141-17

Референтен номер на процедурата: 156-133-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 28.12.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 29.12.2017

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на помпени станции, по квал.с-ма 42-141-17

Референтен номер на процедурата: 105-42-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 31.07.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 01.08.2017

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на ГЛТ /гумено – лентови транспортьори/, багери, валкови сита и дробилки във Въглеснабдяване, по квал.с-ма 113-141-16

Референтен номер на процедурата: 109-113-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 07.09.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 08.09.2017

ПРЕДМЕТ: Извършване на строително - ремонтни работи на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 117-99-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 09.10.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 10.10.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт на булдозер DET 250M2

Референтен номер на процедурата: 73-178-17

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 24.07.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 25.07.2017

ПРЕДМЕТ: Снаждане на ГТЛ чрез топла вулканизация във Въглеснабдяване

Референтен номер на процедурата: 113-178-17

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 09.10.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 10.10.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на функционални модули за система за управление АВВ 800ХА

Референтен номер на процедурата: 106-178-17

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 18.09.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 19.09.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка и подмяна на резервни части за ходова част на булдозер DRESSTA TD 25H

Референтен номер на процедурата: 98-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 10.07.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 11.07.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на вентилни блокове тип KVF/S, KVF/DZ –KVF/R, DN25 PN40 и обратен клапан на КЮМЕ ГмбХ за мазутни горелки

Референтен номер на процедурата: 122-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 25.09.2017

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 26.09.2017

ПРЕДМЕТ: Дейности за отстраняване на авария на трансформатор 275MVA

Референтен номер на процедурата: 111-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 23.08.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 24.08.2017

ПРЕДМЕТ: Проучване на опциите за модернизиране на оборудването за контрол на замърсяването на въздуха и оценка на разходите за постигане на емисионните нива в отговор на изискванията за най-добри налични техники (НДНТ)

Референтен номер на процедурата: 116-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 18.09.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 19.09.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на задвижване на кофова верига за багер ЕРс 500

Референтен номер на процедурата: 92-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:30 ч на 06.07.2017

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 06.07.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за помпи WERNERT

Референтен номер на процедурата: 90-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:15 ч на 28.06.2017

Дата и час за отваряне:13:15 ч на 28.06.2017

ПРЕДМЕТ: „Доставка на резервни части за изгребвач на варовик, производство на ФАМ, Германия“

Референтен номер на процедурата: 91-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:30 ч на 29.06.2017

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 29.06.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на лагер FAG 248/125OB.MB.C3 за Барабанни Топкови Мелници в СОИ, съгласно приложена техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 87-8-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 20.07.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 21.07.2017

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на ГЛТ /гумено – лентови транспортьори/, багери, валкови сита и дробилки във Въглеснабдяване

Референтен номер на процедурата: 121-113-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 29.09.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 02.10.2017

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на помпени станции, съгласно квалификационна с-ма 42-141-17

Референтен номер на процедурата: 124-42-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 09.10.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 10.10.2017

ПРЕДМЕТ: Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 1, Блок 2 и Блок 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД по време на ремонтна кампания 2017 г.

Референтен номер на процедурата: 88-60-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 29.06.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 30.06.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт на РК /работни колела/ за МВ /мелещ вентилатор/ 3300/800/490

Референтен номер на процедурата: 93-117-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 03.07.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 04.07.2017

ПРЕДМЕТ: Изработка на резервни части за МВ 3300/800/490

Референтен номер на процедурата: 94-122-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 03.07.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 04.07.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт, производство и доставка на задвижващи барабани за Въглеснабдяване

Референтен номер на процедурата: 104-122-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 24.07.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 25.07.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт в заводски условия на блочен трансформатор с изработка и смяна на активната част

Референтен номер на процедурата: 100-124-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 21.07.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 24.07.2017

ПРЕДМЕТ: Избор на одитор на дружествата на КонтурГлобал в България

Референтен номер на процедурата: 118-77-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 25.09.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 26.09.2017

ПРЕДМЕТ: Планирани ремонти, текуща и аварийна поддръжка на котелно оборудване /мелещи вентилатори, въздушни вентилатори, вентилатори рециркулация горещ въздух, пепелосмивни апарати, ИВП, шлакоотделителна система, КПСВ, мазутна разпалваща система, прахови горелки, газозаборни глави и шахти, линии разпалващ газ, компресори управляващ въздух, газоходи, въздуховоди и др./ в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 89-105-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 03.07.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 04.07.2017

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на осветителни инсталации, по квал.с-ма 86-141-17

Референтен номер на процедурата: 107-86-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 18.08.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 21.08.2017

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на вентилационни и климатични /ОВК/ инсталации на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, съгласно квалиф.с-ма 96-141-17

Референтен номер на процедурата: 114-96-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 14.09.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 15.09.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на стабилизатори, инхибитори и биоциди за циркулационна охладителна система, по квалификационна система 97-141-17

Референтен номер на процедурата: 110-97-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 22.08.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 23.08.2017

ПРЕДМЕТ: Регенерация на отработено турбинно масло тип ТП 32 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 68-178-17

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 29.05.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 30.05.2017

ПРЕДМЕТ: Изработка и смяна на активната част с нова на блочен трансформатор в заводски условия

Референтен номер на процедурата: 41-138-17

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:30 ч на 20.03.2017

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 21.03.2017

ПРЕДМЕТ: Планирани ремонти, текуща и аварийна поддръжка на котелно оборудване /мелещи вентилатори, въздушни вентилатори, вентилатори рециркулация горещ въздух, пепелосмивни апарати, ИВП, шлакоотделителна система, КПСВ, мазутна разпалваща система, прахови горелки, газозаборни глави и шахти, линии разпалващ газ, компресори управляващ въздух, газоходи, въздуховоди и др./ в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 по квалификационна с-ма реф.№105-141-16

Референтен номер на процедурата: 64-105-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 02.05.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 03.05.2017

ПРЕДМЕТ: Комплексно обслужване на ППС /прахоприготвящи системи/ на котел ЕП 140/670, по квалификационна с-ма реф.№ 23-141-17

Референтен номер на процедурата: 65-23-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 10.05.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 11.05.2017

ПРЕДМЕТ: Предоставяне на специализирани юридически услуги за ефикасно изпълнение на дейностите във връзка с финансиране, съгласно изискванията на българското право

Референтен номер на процедурата: 70-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 18.05.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 19.05.2017

ПРЕДМЕТ: Предоставяне на специализирани юридически услуги за ефикасно изпълнение на дейностите във връзка с финансиране, съгласно изискванията на английското право

Референтен номер на процедурата: 71-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 18.05.2017

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 19.05.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части и модули за система за възбуждане на генератори, производство на Сименс Германия

Референтен номер на процедурата: 45-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 28.02.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 28.02.2017

ПРЕДМЕТ: Супервайзинг и тестове при основен ремонт за 2017г. на генератор на блок 30, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 50-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 10.04.2017

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 11.04.2017

ПРЕДМЕТ: Супервайзинг и технически контрол при основен ремонт на турбина К225-130-2М на блок 3, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 51-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 10.04.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 11.04.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт и поддържане на помпи, питателни помпи и спомагателни съоръжения, по квалификационна с-ма реф.№42-141-17

Референтен номер на процедурата: 42-141-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 18.04.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 19.04.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт на работни колела за мелещ вентилатор тип МВ 3300/800/490, по квалификационна с-ма реф.№117-141-16

Референтен номер на процедурата: 63-117-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 27.04.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 28.04.2017

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на ел.двигатели на територията на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, съгласно кв.с-ма 118-141-17

Референтен номер на процедурата: 78-118-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 12.06.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 13.06.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на работни лопатки изработени от наварени плочи /бронирани/ за ремонт н а РК на МВ 3300/800/490 за котел ЕП 140/670, съгласно кв.с-ма 6-141-17

Референтен номер на процедурата: 80-6-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 12.06.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 13.06.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт на прахо-приготвящи системи (ППС) Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на блок 1 и блок 2, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 79-105-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 14.06.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 15.06.2017

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на колена, огъване на тръби по чертеж, по квалификационна с-ма реф.№48-141-17

Референтен номер на процедурата: 48-141-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 10.04.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 11.04.2017

ПРЕДМЕТ: Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 3 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД по време на ремонтна кампания 2017 г. по квалификационна система 60-141-17

Референтен номер на процедурата: 75-60-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 12.06.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 13.06.2017

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на резервни части за ППС, по квалификационна с-ма реф.№122-141-16

Референтен номер на процедурата: 67-122-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 04.05.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 05.05.2017

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на резервни части за ремонт на ГЗГ и ГЗШ на котлоагрегат ЕП 670-140, по квалификационна с-ма реф.№122-141-16

Референтен номер на процедурата: 61-122-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 20.04.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 21.04.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на кабели и проводници съгласно квалификационна система за предварителен подбор 49-141-17

Референтен номер на процедурата: 69-49-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 15.05.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 16.05.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на метални изделия от износоустойчива, твърдосплавна стомана, съгласно техническа спецификация, по квалификационна система 6-141-17

Референтен номер на процедурата: 62-6-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 20.04.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 21.04.2017

ПРЕДМЕТ: Пещостроителни работи в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, съгласно приложена техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 74-131-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 13.06.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 14.06.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт и възстановяване на антикорозионно гумено покритие на конуса на Абсорбер 3&4

Референтен номер на процедурата: 25-141-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 10.04.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 11.04.2017

ПРЕДМЕТ: Пещостроителни работи на енергоблокове 3 и 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, по квалификационна система 131-141-16

Референтен номер на процедурата: 58-131-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 27.04.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 28.04.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт на прахо приготвящи системи (ППС) Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на блок 3 и блок 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3“ по квалификационна система 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 59-105-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 27.04.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 28.04.2017

ПРЕДМЕТ: Текущо поддържане и ремонт на компресори, по квалификационна с-ма реф.№47-141-17

Референтен номер на процедурата: 47-141-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 10.04.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 11.04.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на листова стомана, стоманени профили и други метални изделия от нелигирана, конструкционна стомана, съгласно квалификационна система 6-141-17

Референтен номер на процедурата: 56-141-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 18.04.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 19.04.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на турбинно масло тип 32,промишлени масла и греси за нуждите на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 77-178-17

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 03.07.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 04.07.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на Акумулаторни батерии

Референтен номер на процедурата: 17-178-17

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 06.02.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 07.02.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за рециркулационни помпи ROWA MCC 900-1200 производство на фирма Duchting Pumpen GmbH

Референтен номер на процедурата: 37-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 22.02.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 22.02.2017

ПРЕДМЕТ: Модификация на система за собствени непрекъснати измервания на вход АБС.12 И АБС.34 – Доставка и пуск на допълнителни анализаторни станции за NOx и CO

Референтен номер на процедурата: 39-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 21.02.2017

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 22.02.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за обдухващи апарати WLB 90

Референтен номер на процедурата: 38-172-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 01.03.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 01.03.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка и ремонт на контактно-уплътнителен пръстен ESD42L100R31 за Бъркалки 1-8 тип HWL2100 N за Абсорбери 12 и 34

Референтен номер на процедурата: 43-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 23.02.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 23.02.2017

ПРЕДМЕТ: Индустриално почистване не производствени сгради и помещения. Поддръжка на градини с декоративни растения и тревни площ, съгласно квалификационна с-ма 115-141-17

Референтен номер на процедурата: 35-128-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 21.02.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 22.02.2017

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на Турбина на блок 3, по квалификационна с-ма реф.№ 121-141-16

Референтен номер на процедурата: 32-121-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 06.03.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 07.03.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Газоходи, Въздуховоди, ИВП, Шлакоотделителна система /ШОС/ и Вентилатори /ВВ и ВРГВ/ на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, по квалификационна с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 27-105-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 09.02.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 10.02.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт на шнекови шлакоотделители и шлакодробилки за Котлоагрегат ЕП 670-140 /П-62/, по квалификационна с-ма реф.№105-141-16

Референтен номер на процедурата: 34-105-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 16.02.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 17.02.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт Трансформатор блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4

Референтен номер на процедурата: 36-124-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 21.02.2017

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 22.02.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт на ел.двигатели на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, по квалификационна с-ма реф.№118-141-16

Референтен номер на процедурата: 28-118-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 13.02.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 14.02.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, по квалификационна с-на 121-141-16

Референтен номер на процедурата: 33-121-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 16.02.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 17.02.2017

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на прахоконцентратор и участък с прахова клапа за Бридова горелка /БГ/ на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/, по квалификационна с-ма 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 30-122-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 13.02.2017

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 14.02.2017

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на редуктори задвижващи за гумено - лентови транспортьоти, по квалификационна с-ма реф.№123-141-16

Референтен номер на процедурата: 22-123-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 06.02.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 07.02.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Нагревни повърхности и Тръбопроводна арматура на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, по квалификационна с-ма реф.№127-141-16

Референтен номер на процедурата: 24-127-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 09.02.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 10.02.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Електрофилтри на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, по квалификационна с-ма 96-141-16

Референтен номер на процедурата: 20-96-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 06.02.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 07.02.2017

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на колела за ходов механизъм на багер КРС, по квалификационна с-ма 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 11-122-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 23.01.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 24.01.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура и набивки за помпи, по квалификационна система, реф. № 7-141-17

Референтен номер на процедурата: 54-141-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 10.04.2017

Дата и час за отваряне:10:45 ч на 11.04.2017

ПРЕДМЕТ: Ремонт на електро двигатели на багер КРС - А и ГТЛ -7А в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 съгласно квалификационна система

Референтен номер на процедурата: 118-141-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 13.02.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 14.02.2017

ПРЕДМЕТ: Пренавиване на електрически двигатели 6 кV тип: ДА302, 18-78-8/1041 и/или HXR 500 L J8/ABB/ с мощност 630 kW съгласно квалификационна система

Референтен номер на процедурата: 31-118-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 06.03.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 07.03.2017

ПРЕДМЕТ: Изолационни работи за извършване на планов ремонт на блокове 1,2,3,4 и абсорбери 12/34 за 2017г в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 52-131-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 20.03.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 21.03.2017

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на повдигателни съоръжения, по квалификационна система реф.№116-141-16

Референтен номер на процедурата: 18-116-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 23.01.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 24.01.2017

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на ГЛТ /гумено – лентови транспортьори/, багери, валкови сита и дробилки във Въглеснабдяване, по квалификационна с-ма реф.№113-141-16

Референтен номер на процедурата: 46-113-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 20.03.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 21.03.2017

ПРЕДМЕТ: Подготовка за контрол на метала на колена, тройници, заваръчни шевове и подмяна на дефектни колена на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, по квалификационна с-ма реф.№127-141-16

Референтен номер на процедурата: 29-127-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 13.02.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 14.02.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на електроди за заваряване и заваръчни материали по квалификационна система 9-141-17

Референтен номер на процедурата: 53-141-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 10.04.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 11.04.2017

ПРЕДМЕТ: Проектиране, изработване, доставка и въвеждане в експлоатация на два броя инсталации за дозиране на адипинова киселина от чувал тип „Биг Бег“ до 1000 кг., съгласно техническа спецификация.

Референтен номер на процедурата: 112-178-16

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 22.12.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 22.12.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на багерни помпи KBPL 350

Референтен номер на процедурата: 114-182-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 01.12.2016

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 01.12.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на 4 комплекта стационарни прибори за измерване на кислород в димни газове

Референтен номер на процедурата: 15-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:30 ч на 17.01.2017

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 17.01.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за Димен вентилатор модел Variax тип ANN 2970/1800B

Референтен номер на процедурата: 130-182-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 05.01.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 06.01.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на гъвкави компенсатори за котлоагрегат производство на KE-Burgmann или еквивалентно

Референтен номер на процедурата: 13-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 23.01.2017

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 24.01.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за питателна помпа ПЭ 380-185/200-2 и на резервни части за циркулационни помпи тип ОПВ 3-110-МКЭ

Референтен номер на процедурата: 100-182-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 08.12.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 08.12.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на сервомотор за регулиращи клапани

Референтен номер на процедурата: 12-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 16.01.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 16.01.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за багер ЕРс 500

Референтен номер на процедурата: 115-182-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 08.12.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 08.12.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на уплътнения и резервни части за актуатори Дремо и Аума

Референтен номер на процедурата: 104-182-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:30 ч на 01.12.2016

Дата и час за отваряне:13:30 ч на 01.12.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за антикорозионно гумено покритие за Абсорбери 12 и абсорбер 34

Референтен номер на процедурата: 16-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 26.01.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 26.01.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за редуктор H1SH11 Flender и доставка на редуктор H3RV Flender

Референтен номер на процедурата: 14-182-17

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 17.01.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 17.01.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на комплект водородни уплътнения за генератор TWW-200-2A и доставка на комплект уплътнителни гарнитури

Референтен номер на процедурата: 101-182-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 21.11.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 21.11.2016

ПРЕДМЕТ: Изработка, доставка и подмяна на блокове №10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17, елементи за укрепване на ТПП и Уплътнения ШПП за Котел 2 тип Еп 670-140 /П62/, по квалификационна с-ма реф.№110-141-16

Референтен номер на процедурата: 129-110-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 09.01.2017

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 10.01.2017

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на серпентини, мембрани, хамути и сухари за ПВН /подгреватели високо налягане/, по квалификационна с-ма 110-141-16

Референтен номер на процедурата: 1-110-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 09.01.2017

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 10.01.2017

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на багер КРС А и транспортьор 7А във Въглеснабдяване

Референтен номер на процедурата: 113-141-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 05.01.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 06.01.2017

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на пакети серпентини и елементи за укрепване на КПП I степен /Конвективен ПароПрегревател/ за Котел тип Еп 670-140 (П62), по квалификационна с-ма 110-141-16

Референтен номер на процедурата: 2-110-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 16.01.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 17.01.2017

ПРЕДМЕТ: Изработка по чертеж, доставка и подмяна на блокове, елементи за укрепване, уплътнения, компенсатори, серпентини и други детайли за котел ЕП 670/140

Референтен номер на процедурата: 110-141-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 13.12.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 13.12.2016

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на ЕФ /електрофилтри/

Референтен номер на процедурата: 111-142-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 15.11.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 15.11.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръба ND 600 от износоустойчиво стъкло, по квалификационна с-ма 109-141-16

Референтен номер на процедурата: 4-109-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 09.01.2017

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 10.01.2017

ПРЕДМЕТ: Доставка на дизелово гориво Б 6 и дизелово гориво за отопление по квалификационна система 99-141-16

Референтен номер на процедурата: 5-99-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 11.01.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 12.01.2017

ПРЕДМЕТ: Подмяна /демонтаж и монтаж/ на серпентини, колектори и елементи за укрепване на МПП I степен за Котел 3 тип Еп 670-140 (П62), по квалификационна с-ма 110-141-16

Референтен номер на процедурата: 3-110-17

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 09.01.2017

Дата и час за отваряне:10:45 ч на 10.01.2017

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на асансьорни уредби, по квалификационна с-ма реф.№116-141-16

Референтен номер на процедурата: 116-141-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 09.01.2017

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 10.01.2017

ПРЕДМЕТ: Оптимизиране потоците на ИВП /изнесен въздухо подгревател / на блок 3 в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"

Референтен номер на процедурата: 108-135-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 01.12.2016

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 01.12.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на GRP/стъклопластови/тръби и фитинги с диаметър DN ID 1200

Референтен номер на процедурата: 109-141-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 13.12.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 13.12.2016

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на система за изгребване на пепелина на сгуроотвал Искрица

Референтен номер на процедурата: 109-19-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 20.10.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.10.2016

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на съоръжения в СОИ

Референтен номер на процедурата: 96-127-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 04.11.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 04.11.2016

ПРЕДМЕТ: Производства, доставка и/или ремонт на редуктори

Референтен номер на процедурата: 73-90-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 20.06.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.06.2016

ПРЕДМЕТ: Извършване на бояджийски услуги по сгради и съоръжения на територията на КонтурГлобал Марица изток 3 АД

Референтен номер на процедурата: 55-1671-14

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 15.07.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 15.07.2016

ПРЕДМЕТ: Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на Реактор – утаител тип Кургаев №1

Референтен номер на процедурата: 80-178-16

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 18.10.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 18.10.2016

ПРЕДМЕТ: Текуща експлоатация на индустриална ЖП гара

Референтен номер на процедурата: 82-1672-14

Вид процедура: Договаряне без предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 29.06.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 29.06.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за тръбопроводна арматура тип Паркол

Референтен номер на процедурата: 91-182-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 26.09.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 26.09.2016

ПРЕДМЕТ: Информация за приключен договор с предмет: Доставка на резервни части за рециркулационни помпи ROWA MCC 900-1200 производство на фирма Duchting Pumpen GmbH

Референтен номер на процедурата: 86-182-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 29.08.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 29.08.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за Доставка на резервни части за помпи – ротори за помпа 900D80B – 5 бр. и помпа 550D22 - 10 бр

Референтен номер на процедурата: 97-182-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 18.10.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 18.10.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка и монтаж на резервни части за булдозер DRESSTA TD 25H сериен номер 73166, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 84-191-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 29.08.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 29.08.2016

ПРЕДМЕТ: Натоварване, транспортиране и депониране на неопасен отпадък с код 16 11 06 облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси от ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, с.Медникарово, общ.Гълъбово

Референтен номер на процедурата: 78-182-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 12.08.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 12.08.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за турбина К-225-130-2М

Референтен номер на процедурата: 92-182-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 26.09.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 26.09.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на гумени компенсатори TEGUFLEX FFL 1400 – 5 броя

Референтен номер на процедурата: 83-182-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 12.08.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 12.08.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на микропорести топчета за топкоочистваща инсталация

Референтен номер на процедурата: 93-182-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 13.10.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 13.10.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка на всмукателна решетка на щуцери 1-6 на Абсорбер 1,2,3,4

Референтен номер на процедурата: 69-1672-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 09.06.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 09.06.2016

ПРЕДМЕТ: Доставка и монтаж на изолационни кутии на статор и материали необходими за монт ажа - 60 броя, доставка на тефлонови връзки - 60 броя, изработване на нови водородни уплътнения за генератор TWW-200-2A и доставка на комплект уплътнителни гарнитури - 4 броя

Референтен номер на процедурата: 76-1672-16

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 30.06.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 30.06.2016

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на лентови транспортьори и багер на сгуроотвал Искрица

Референтен номер на процедурата: 74-146-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:30 ч на 20.06.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 20.06.2016

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на пакети серпентини и елементи за укрепване на МПП I степен /Междинен ПароПрегревател/ за Котел 2 тип Еп 670-140(П62)

Референтен номер на процедурата: 106-135-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 01.12.2016

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 01.12.2016

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на колектори, пакети серпентини, елементи за укрепване и рихтовка на междинен паропрегревател /МПП/ I степен за Котел 3 тип Еп 670-140 (П62)

Референтен номер на процедурата: 107-135-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 01.12.2016

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 01.12.2016

ПРЕДМЕТ: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM, UMTS с национално покритие

Референтен номер на процедурата: 89-135-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 22.11.2016

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 22.11.2016

ПРЕДМЕТ: Информация за приключен договор № 104/16.07.2016 г. предмет: Ремонт и възстановяване на антикорозионно гумено покритие на Тръбопроводи, Съдове, Резервоари и Абсорбери в електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 36-1671-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 23.06.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 23.06.2016

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на напорни сгуропроводи и оросителна инсталация на сгуроотвал „Искрица“

Референтен номер на процедурата: 70-124-16

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:30 ч на 20.06.2016

Дата и час за отваряне:11:15 ч на 20.06.2016

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на тръбопроводи Полипропилен, Полиетилен, Тръби на база на UP смоли усилено фибростъкло с термопластично покритие в Сяроочистваща инсталация и Гипсовообезводнителна инсталация

Референтен номер на процедурата: 56-105-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 25.07.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 25.07.2016

ПРЕДМЕТ: Работа с транспортна техника и тежка механизация

Референтен номер на процедурата: 54-1671-14

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 15.07.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 15.07.2016

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на колена за нагревни повърхности и тръбопроводи за вода и пара

Референтен номер на процедурата: 12-105-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 20.10.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.10.2016

ПРЕДМЕТ: Текущо поддържане на железен път

Референтен номер на процедурата: 47-1671-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 29.06.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 29.06.2016

ПРЕДМЕТ: Аварийна и текуща поддръжка на нагревни повърхности, тръбопроводи и тръбопроводна арматура, и подгреватели турбинна част

Референтен номер на процедурата: 81-125-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 17.08.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 17.08.2016

ПРЕДМЕТ: Строително-монтажни и ремонтни работи на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 68-105-14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 28.06.2016

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 28.06.2016

ПРЕДМЕТ: Ремонт на хидравличен цилиндър тип H0330-025-C и въртящо се уплътнение тип R015-120-025

Референтен номер на процедурата: 84-182-18

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 12.07.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 13.07.2018

ПРЕДМЕТ: Аварийна и текуща поддръжка на нагревни повърхности, тръбопроводи и тръбопроводна арматура, и подгреватели турбинна част, съгласно квал.с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 62-127-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.06.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 12.06.2018

ПРЕДМЕТ: Планови /средни и основен/ ремонти на мазутна разпалваща система, линии разпалващ газ, компресори управляващ въздух и др. на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 72-105-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 25.06.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 26.06.2018

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на система за изгребване на пепелина на сгуроотвал Искрица, съгл.кв.с-ма 113-141-16

Референтен номер на процедурата: 74-113-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 25.06.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 26.06.2018

ПРЕДМЕТ: Tекуща и аварийна поддръжка на котелно оборудване, съгл.кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 73-105-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 25.06.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 26.06.2018

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на напорни сгуропроводи и оросителна инсталация в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 75-96-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 25.06.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 26.06.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на гумено-транспортна лента

Референтен номер на процедурата: 86-135-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 26.11.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 27.11.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на промишлени масла и греси за нуждите на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"

Референтен номер на процедурата: 60-178-18

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 28.05.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 29.05.2018

ПРЕДМЕТ: Строително монтажни работи за изграждане на тръбопровод с GRP тръби DN ID1200 и шахти в участък между Сгуроотвал „Искрица“ до ревизионна шахта (РШ) в близост до път на Кнауф, съгласно проект

Референтен номер на процедурата: 64-178-18

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.06.2018

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 14.06.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка и монтаж на изолационни кутии на статор на генератор TWW-200-2A и прилежащите им монтажни материали

Референтен номер на процедурата: 85-182-18

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 02.07.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 03.07.2018

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на СОИ и ГОИ /Сяроочистваща инсталация и Гипсова обезводнителна инсталация/, съгл.кв.с-ма 129-141-17

Референтен номер на процедурата: 76-129--18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 28.06.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 29.06.2018

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на eластични съединители за задвижващи ел.двигатели и редуктори на транспортьорите във Въглеснабдяване съгл.кв.с-ма 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 77-122-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 04.07.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 05.07.2018

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на колела за ходов механизъм на багер КРС, съгласно кв.с-ма 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 83-122-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.07.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 17.07.2018

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на съоръжения за изгребване на пепелина в Сгуроотвал „Искрица“- багери ЕРС-500, РС-400-1 и 2; гумено-лентови транспортьори ГТЛ и задвижваща станция 216, съгласно кв.с-ма 113-141-16

Референтен номер на процедурата: 90-113-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.09.2018

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 12.09.2018

ПРЕДМЕТ: Аварийна и текуща поддръжка на нагревни повърхности и тръбопроводи, съгласно кв.с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 92-127-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.09.2018

Дата и час за отваряне:12:30 ч на 12.09.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на котелно гориво

Референтен номер на процедурата: 78-15-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 25.06.2018

Дата и час за отваряне:12:00 ч на 26.06.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на скребковa веригa за КПСВ /Комбиниран питател сурови въглища

Референтен номер на процедурата: 56-40-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 28.05.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 29.05.2018

ПРЕДМЕТ: Пренавиване на статор и ротор на двигател 560 kW

Референтен номер на процедурата: 79-118-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 04.07.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 05.07.2018

ПРЕДМЕТ: Пренавиване и ремонт на ел. двигатели 0,4 kV в заводски условия

Референтен номер на процедурата: 82 -118 - 18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.07.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 17.07.2018

ПРЕДМЕТ: Пренавиване на два броя статори на ел. двигател 800 kW

Референтен номер на процедурата: 88-118-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.09.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 12.09.2018

ПРЕДМЕТ: Извършване на текуща и аварийна поддръжка на територията на КонтурГлобал Марица Изток3 касаещи силовите електроинсталации и КИП оборудването.

Референтен номер на процедурата: 6 - 105 -14

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 11:00 ч на 12.02.2014

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 12.02.2014

ПРЕДМЕТ: Доставка на стоманени топки за топкова мелница за варовик

Референтен номер на процедурата: 89-69-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.09.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 12.09.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на солна киселина, техническа, съгласно квалиф. система 97-141-17

Референтен номер на процедурата: 68-97-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 31.05.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 01.06.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на комплект гумировка за барабанни топкови мелници, съгласно квалиф. с-ма 131-141-17

Референтен номер на процедурата: 63-133-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.05.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 22.05.2018

ПРЕДМЕТ: Покупка на квоти за емисии на парникови газове (EUA) от Фаза 3 на европейската схема за търговия с емисии

Референтен номер на процедурата: 70-120-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 13:00 ч на 25.05.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 28.05.2018

ПРЕДМЕТ: Сервизна поддръжка на системи SPPA-T2000, PCS 7, възбуждане на генератора, релейни защити и турбинен регулатор SYMADIN D

Референтен номер на процедурата: 80-72-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.07.2018

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 16.07.2018

ПРЕДМЕТ: Ремонт на тръбопроводна арматура на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, ъгласно квалификационна с-ма 127-141-19

Референтен номер на процедурата: 3-127-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.01.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 22.01.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръба ф630х10, Ст.3, съгласно квалификационна с-ма 6-141-18

Референтен номер на процедурата: 105-6-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 15.10.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 16.10.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части и предавателни механизми DREHMO

Референтен номер на процедурата: 111-182-18

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 10.12.2018

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 11.12.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за странична изгребваща машина KS 150.5V 00HTJ55 и доставка на резервни части за ударна чукова трошачка 1212 M в сероочистващи инсталации

Референтен номер на процедурата: 95-182-18

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.09.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 14.09.2018

ПРЕДМЕТ: Изпълнение на дейности с транспортна техника и тежка механизация собственост на Възложителя на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, съгл.кв.с-ма 81-141-18

Референтен номер на процедурата: 94-81-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 04.09.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 05.09.2018

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на колектори, пакети серпентини, елементи за укрепване и рихтовка на MПП I степен /Междинен ПароПрегревател/ за Котел 2 тип Еп 670-140 (П62), съгласно кв.с-ма 110-141-16

Референтен номер на процедурата: 99-110-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 01.10.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 02.10.2018

ПРЕДМЕТ: Аварийна и текуща поддръжка на тръбопроводна арматура, подгреватели турбинна част, съгласно кв. с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 97-127-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 04.10.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 05.10.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на диск покривен и диск главина за МВ /мелещ вентилатор/ тип 3300/800/490, съгл.квалификационна с-ма 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 102-122-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.10.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 23.10.2018

ПРЕДМЕТ: Ремонт на ел.двигатели на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно квалификационна с-ма 118-141-16

Референтен номер на процедурата: 2-118-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.01.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 22.01.2019

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на редуктори конусно цилиндрични три стъпални РКЦТ 350 за шнеков шлакоотделител, съгласно квалификационна с-ма 123-141-16

Референтен номер на процедурата: 7-123-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.01.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 22.01.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Генератор на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4,съгласно квалификационна с-ма 128-141-19

Референтен номер на процедурата: 4-128-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.01.2019

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 22.01.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на работни колела за МВ 3300/800/490, съгласно квалификационна с-ма 117-141-16

Референтен номер на процедурата: 6-117-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.01.2019

Дата и час за отваряне:11:15 ч на 22.01.2019

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на външен противопожарен пръстен, противопожарна система на Енергоблокове 1, 2, 3 и 4, В и К мрежа, тръбопроводи, сервизна, мрежова и добавъчна вода, съгласно кв.с-ма 4-141-18

Референтен номер на процедурата: 96-4-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 01.10.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 02.10.2018

ПРЕДМЕТ: Tекуща и аварийна поддръжка на котелно оборудване /мелещи вентилатори, въздушни вентилатори, вентилатори рециркулация горещ въздух, пепелосмивни апарати, ИВП, шлакоотделителна система, мазутна разпалваща система, прахови горелки, газозаборни глави и шахти, линии разпалващ газ, компресори управляващ въздух, газоходи, въздуховоди и др/ в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 103-105-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.10.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 23.10.2018

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Шлакоотделителна система /ШОС/ и Вентилатори /ВВ и ВРГВ/ на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно квалификационна с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 15-105-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.01.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 22.01.2019

ПРЕДМЕТ: Подмяна /демонтаж и монтаж/ на серпентини, колектори и елементи за укрепване на МПП I степен за Котел 2 тип Еп 670-140 (П62), съгласно квалификационна с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 5-127-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.01.2019

Дата и час за отваряне:10:45 ч на 22.01.2019

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на багер КРС В и транспортьор 7В във Въглеснабдяване – механична част, съгл.квал.с-ма 113-141-16

Референтен номер на процедурата: 108-113-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 26.10.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 29.10.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на котелно гориво

Референтен номер на процедурата: 8-15-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.01.2019

Дата и час за отваряне:13:30 ч на 22.01.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на електрически двигатели по техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 104-135-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 19.11.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.11.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръба спиралнонавита електро заварена по БДС EN 10219, ф630х10

Референтен номер на процедурата: 112-6-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 10.12.2018

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 11.12.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръби от неръждаема стомана, съгласно квалификационна система 6-141-17

Референтен номер на процедурата: 113-6-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 10.12.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 11.12.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на дизелово гориво Б 6 и гориво за отопление със съдържание на сяра до 0,1%

Референтен номер на процедурата: 106-99-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.10.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 23.10.2018

ПРЕДМЕТ: Проектиране, производство и доставка на нов трифазен блочен трансформатор 275 MVA 15,75/220 kV

Референтен номер на процедурата: 109-135-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 10.12.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 11.12.2018

ПРЕДМЕТ: Ремонт на охладителни кули 1 и 2

Референтен номер на процедурата: 11-10-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 21.01.2019

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 22.01.2019

ПРЕДМЕТ: Пренавиване на статор и ротор на двигател 315 kW

Референтен номер на процедурата: 98-118-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 01.10.2018

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 02.10.2018

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на напорни сгуропроводи и оросителна инсталация

Референтен номер на процедурата: 93-99-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.09.2018

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 12.09.2018

ПРЕДМЕТ: Ремонт на блок 2 - Подреватели високо налягане 5, 6 и 7, Подгревател ниско налягане 4, Салников подгревател. Хидравлично изпитване на ПВН 5, 6 и 7 по собствен кондензат и питателна вода

Референтен номер на процедурата: 31-121-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 28.02.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 01.03.2019

ПРЕДМЕТ: Производство и доставка на барабани за гумено - лентови транспортьори, съгласно кв.с-ма 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 21-122-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 04.02.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 05.02.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на арматура и монтаж на тръбопровод за Химическа промивка на КА 2

Референтен номер на процедурата: 37-127-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 28.02.2019

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 01.03.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на водоструйни обдухващи апарати тип WLB 90 и резервни части за водоструйни обдухващи апарати тип WLB 90

Референтен номер на процедурата: 35-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 25.02.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 26.02.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на филтърни елементи за маслоочистващи машини „Hydaс“, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 10-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 31.01.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 01.02.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на оросителен пълнеж за охладителни кули 1 и 2

Референтен номер на процедурата: 9-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.01.2019

Дата и час за отваряне:14:00 ч на 22.01.2019

ПРЕДМЕТ: Услуга с работна ръка и механизация за почистване и поддръжка на чистотата по съоръженията на кота 0 в Котелна зала , изнесен Въздухоподгревател и други съгласно квалификационна с-ма 115-141-17

Референтен номер на процедурата: 13-115-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.01.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 22.01.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 121-141-16

Референтен номер на процедурата: 1-121-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 04.02.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 05.02.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Абсорбер 1&2 и Абсорбер 3&4, съгл. кв.сма 129-141-17

Референтен номер на процедурата: 22-129-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 04.02.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 05.02.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Газоходи, Въздуховоди и ИВП на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно квалификационна с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 24-105-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.02.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 12.02.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на варовик фракция 10-50 мм

Референтен номер на процедурата: 36-103-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 25.02.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 26.02.2019

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на резервни части за ремонт на МВ 3300/800/490, съгласно квалификационна с-ма 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 25-122-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.02.2019

Дата и час за отваряне:12:00 ч на 12.02.2019

ПРЕДМЕТ: Подготовка за контрол на метала на колена, тройници, заваръчни шевове и подмяна на дефектни колена на блок 1, 2, 3, 4, съгласно квалификационна с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 26-127-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.02.2019

Дата и час за отваряне:11:15 ч на 12.02.2019

ПРЕДМЕТ: Планови /средни и основен/ ремонти на мазутна разпалваща система, линии разпалващ газ, компресори управляващ въздух и др. на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 23-105-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 04.02.2019

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 05.02.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за ремонт на КПСВ /комбиниран питател за сурови въглища/, съгласно квалификационна с-ма 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 27-122-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.02.2019

Дата и час за отваряне:12:30 ч на 12.02.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на нагревни повърхности на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно квалификационна с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 18-127-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 28.01.2019

Дата и час за отваряне:14:30 ч на 29.01.2019

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на Економайзер I степен долен пакет за КА 2

Референтен номер на процедурата: 38-110-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 07.03.2019

ПРЕДМЕТ: Подмяна /демонтаж и монтаж/ на серпентини, колектори и елементи за укрепване на EKO I долна част за Котел 2

Референтен номер на процедурата: 39-110-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2019

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 07.03.2019

ПРЕДМЕТ: Дейности по контрол на метала и заваръчни съединения при Текуща и аварийна поддръжка насъоръжения в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 16-60-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 28.01.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 29.01.2019

ПРЕДМЕТ: Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок1, Блок2, Блок 3 и Блок 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД по време на ремонтна кампания 2019 г

Референтен номер на процедурата: 28-60-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 19.02.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.02.2019

ПРЕДМЕТ: Извършване на безразрушителен контрол на металната структура, металография по метода на репликите, на колена на блок 1, 2 , 3 и 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 17-60-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 28.01.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 29.01.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на лагер 248/1250B.MB.C3 за Барабанни топкови мелници в СОИ

Референтен номер на процедурата: 40-8-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 07.03.2019

ПРЕДМЕТ: Текущо почистване на елeктрическо оборудване и кабелни трасета от въглищен и варовиков прах на територията на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Референтен номер на процедурата: 14-135-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.02.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 12.02.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на скребковa веригa за КПСВ /Комбиниран питател сурови въглища/

Референтен номер на процедурата: 19-40-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.01.2019

Дата и час за отваряне:14:30 ч на 22.01.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на метални продукти: Стомана листова - ламарини, шини и стоманени профили

Референтен номер на процедурата: 30-6-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 25.02.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 26.02.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на метални изделия от износоустойчива, твърдосплавна стомана, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 29-6-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.02.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 12.02.2019

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на вентилационни и климатични /ОВК/ инсталации не територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 68-178-19

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 15.07.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 16.07.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на разшлаковаща система(водоструени обдухващи апарати WLB 90) на Котлоагрегати ЕП 670-140/П-62/ - 1, 2, 3 и 4 по време на средни и основен ремонт

Референтен номер на процедурата: 59-105-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 08.05.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 09.05.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръби стоманени безшевни за парни котли, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 44-6-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 07.03.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на термо платна за гъвкави компенсатори за прахоприготвящи системи ППС, топла кутия, газоходи и въздуховоди

Референтен номер на процедурата: 47-178-19

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 15.04.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 16.04.2019

ПРЕДМЕТ: Извършване на термофлуиден анализ на котли 1,2,3,4

Референтен номер на процедурата: 64-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.05.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 31.05.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за предпазни клапани на котлоагрегат

Референтен номер на процедурата: 69-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 10.06.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 11.06.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за секции 0,4кV в сяроочистващи и гипсоочистващи инсталации

Референтен номер на процедурата: 61-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.05.2019

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 23.05.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за антикорозионно гумено покритие за Абсорбери 1 и 2, 3 и 4

Референтен номер на процедурата: 51-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 17.05.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 20.05.2019

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на резервни части за рехабилитация на валкови сита втора степен А и Б, съгласно кв.с-ма 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 65-122-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 27.05.2019

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 28.05.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на шнекови шлакоотделители и шлакодробилки за Котлоагрегат ЕП 670-140 /П-62/ в заводски условия съгласно квалиф.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 42-105-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 07.03.2019

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на резервни части за котелно оборудване по техническа спецификаци, съгласно кв.с-ма 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 43-122-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.03.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 12.03.2019

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ при Блок 1, 2, 3 и 4 - ЛЯВО

Референтен номер на процедурата: 53-105-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.05.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 14.05.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на електродвигатели на блок 2

Референтен номер на процедурата: 56-118-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 20.05.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 21.05.2019

ПРЕДМЕТ: Монтаж на временна схема за Химическа промивка на КА 2

Референтен номер на процедурата: 78-127-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 29.07.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 30.07.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на тръбопроводна арматура на блок 3 и блок 4

Референтен номер на процедурата: 54-127-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 02.05.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 03.05.2019

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ при Блок 1, 2, 3 и 4 - ДЯСНО

Референтен номер на процедурата: 52-105-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.05.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 14.05.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт и отваряне на трансформатори собствени нужди 20BBT01 / 30BBT01

Референтен номер на процедурата: 55-124-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 02.05.2019

Дата и час за отваряне:10:45 ч на 03.05.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура

Референтен номер на процедурата: 45-7-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.03.2019

Дата и час за отваряне:11:45 ч на 12.03.2019

ПРЕДМЕТ: Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4

Референтен номер на процедурата: 33-131-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 17.05.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 20.05.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонтни работи по възстановяване на кабелни трасета на Котел 1, Котел 3 и Котел 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 58-86-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 20.05.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 21.05.2019

ПРЕДМЕТ: Изолационни работи за извършване планов ремонт на Блокове 1,2,3,4 и Абсорбери 12/34

Референтен номер на процедурата: 32-131-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 17.05.2019

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 20.05.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на гумено-транспортна лента

Референтен номер на процедурата: 57-135-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 10.06.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 11.06.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на трошена негасена вар /калциев окис/ фракция под 20 мм

Референтен номер на процедурата: 63-97-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 27.05.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 28.05.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръби и колена безшевни от стомана въглеродна, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 49-6-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 02.05.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 03.05.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на стоманени тръби спиралнонавити електрозаварени по БДС EN 10219 по техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 41-6-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2019

Дата и час за отваряне:10:45 ч на 07.03.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на електрическа енергия високо и средно напрежение за собствени нужди на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" и избор на координатор на балансираща група

Референтен номер на процедурата: 46-48-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 18:00 ч на 18.04.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 19.04.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на ролки за гумено-лентови транспортьори

Референтен номер на процедурата: 91-178-19

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 18.11.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 19.11.2019

ПРЕДМЕТ: Вулканизация на ГТЛ /гумено - транспортна лента/ на територията на ТЕЦ КoнтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 92-178-19

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.12.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 18.12.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка и ремонт на контактно-уплътнителен пръстен ESD42L100R31 за Бъркалки 1-8 тип HWL2100 N за Абсорбери 12/34

Референтен номер на процедурата: 89-180-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.11.2019

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 14.11.2019

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на ел.двигатели на територията на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, съгласно кв.с-ма 118-141-16

Референтен номер на процедурата: 72-118-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 24.06.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 25.06.2019

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на колела за ходов механизъм на багер КРС

Референтен номер на процедурата: 90-122-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 04.11.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 05.11.2019

ПРЕДМЕТ: Подмяна /демонтаж и монтаж/ на серпентини, колектори и елементи за укрепване на МПП I степен за Котел 1 тип Еп 670-140 (П62), съгл.квалификационна с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 2-127-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.01.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 17.01.2020

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на колектори, пакети серпентини, елементи за укрепване и рихтовка на MПП I степен /Междинен ПароПрегревател/ за Котел 1 тип Еп 670-140 (П62), съгласно кв.с-ма 110-141-16

Референтен номер на процедурата: 1-110-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.01.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 17.01.2020

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на тръбопроводи, резервоари и съдове от Полипропилен (РР), Полиетилен (РЕ), полипропилен с UP смоли, усилено фибростъкло с термо пластично покритие (PPGRP) и UP смоли с усилено фибростъкло с термопластично покритие (GRP) на територията на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"

Референтен номер на процедурата: 84-178-19

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 25.11.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 26.11.2019

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на Панел ф50х5 L=5m и елементи на ДРЧ /долна радиационна част/за Котлоагрегат 3 ЕП 670/140

Референтен номер на процедурата: 70-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 12.06.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 13.06.2019

ПРЕДМЕТ: Подмяна панели /L=5m/ ДРЧ /долна радиационна част/ за Котлоагрегат 3 ЕП 670/140

Референтен номер на процедурата: 76-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 09.07.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 10.07.2019

ПРЕДМЕТ: Предпроектно проучване за анализ и оценка на технически възможности за намаляване на емисиите на въглероден диоксид

Референтен номер на процедурата: 80-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 09.08.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 12.08.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на помпи и резервни части за помпи KSB KWP K 150-400 на Абсорбер 12/34

Референтен номер на процедурата: 85-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 17.10.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 18.10.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за рециркулационни помпи ROWA-MCC 900-1200, производство на фирма Duchitng Pumpen GmbH

Референтен номер на процедурата: 81-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 19.08.2019

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 20.08.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за тръбопроводна арматура тип Паркол

Референтен номер на процедурата: 83-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 29.10.2019

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 30.10.2019

ПРЕДМЕТ: Годишен абонамент по програма за надеждност на Pi софтуерна система

Референтен номер на процедурата: 96-191-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 18:00 ч на 03.12.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 04.12.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на тръбопроводна арматура на блок 1 и блок 2, съгл.квалиф.с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 62-127-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.06.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 14.06.2019

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на резервни части

Референтен номер на процедурата: 77-122-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 29.07.2019

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 30.07.2019

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на ел.двигатели на територията на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Референтен номер на процедурата: 95-118-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 09.12.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 10.12.2019

ПРЕДМЕТ: Индустриално почистване на производствени сгради и помещения. Поддръжка на градини с декоративни растения и тревни площи

Референтен номер на процедурата: 86-115-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.11.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 12.11.2019

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на багер КРС A и транспортьор 7A във Въглеснабдяване - механична част съгласно квалификационна система 113-141-16

Референтен номер на процедурата: 93-113-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 18.11.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 19.11.2019

ПРЕДМЕТ: Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 2 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД по време на ремонтна кампания 2019 г

Референтен номер на процедурата: 60-60-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 14.06.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 17.06.2019

ПРЕДМЕТ: Предаване за транспортиране и оползотворяване на отпадък с код и наименование 17 06 04 -изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

Референтен номер на процедурата: 67-135-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 15.07.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 16.07.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за подмяна на полета 4А и 4Б на електрофилтър

Референтен номер на процедурата: 5-75-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на три комплекта гумировка за барабанни топкови мелници

Референтен номер на процедурата: 94-133-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 09.12.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 10.12.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на сярна киселина, техническа (93,5% H2SO4)

Референтен номер на процедурата: 88-97-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 25.11.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 26.11.2019

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на електрофилтър 1, секция А с подмяна на полета 4А и 4Б

Референтен номер на процедурата: 4-96-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Шлакоотделителна система /ШОС/ и Вентилатори /ВВ и ВРГВ/ на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 11-105-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 03.02.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 04.02.2020

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на метални изделия – стругарски изделия, изработване на детайли по чертеж на възложителя и други метални конструкции и изделия, съгл.квалиф.с-ма 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 29-122-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.03.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 17.03.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Генератор на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно квалификационна с-ма 128-141-16

Референтен номер на процедурата: 10-128-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:11:45 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за димен вентилатор Howden модел Variax тип ANN-2970/1800 В

Референтен номер на процедурата: 19-178-20

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 25.02.2020

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 26.02.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на промишлени масла за нуждите на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"

Референтен номер на процедурата: 17-178-20

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.04.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 07.04.2020

ПРЕДМЕТ: „Доставка на резервни части за водоструйни обдухващи апарати тип WLB 90“

Референтен номер на процедурата: 32-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 01.04.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 02.04.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка и подмяна на резервни части на булдозер DRESSTA TD-25M

Референтен номер на процедурата: 25-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 23.03.2020

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 24.03.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка и ремонт на контактно-уплътнителен пръстен ESD42L100R31 за Бъркалки 1-8 тип HWL2100 N за Абсорбери 12/34

Референтен номер на процедурата: 26-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.03.2020

Дата и час за отваряне:14:00 ч на 17.03.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за предпазни клапани на котлоагрегат на Блок 2 и Блок 3

Референтен номер на процедурата: 28-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.03.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 17.03.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части и задвижващи механизми производство на Дремо, Германия и резервни части за предавателни механизми производство на Аума, Германия

Референтен номер на процедурата: 24-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.03.2020

Дата и час за отваряне:11:45 ч на 17.03.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за ротора на генератора и подготовка на тестово оборудване и материали за деконсервация и консервация на ротора

Референтен номер на процедурата: 27-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.03.2020

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 17.03.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на техническа натриева основа- течна /47- 50% NaOH /

Референтен номер на процедурата: 33-97-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 16:00 ч на 23.03.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 24.03.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Газоходи, Въздуховоди и ИВП на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 13-105-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 03.02.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 04.02.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на нагревни повърхности и тръбопроводи на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 14-127-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Подготовка за контрол на метала на колена, тройници, заваръчни шевове и подмяна на дефектни колена на блок 1, 2, 3, 4, съгласно квалификационна с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 18-127-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 17.02.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 18.02.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на електродвигатели на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно квалификационна с-ма 118-141-16

Референтен номер на процедурата: 9-118-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Абсорбер 1&2 и Абсорбер 3&4, съгл.квалиф.с-ма 129-141-17

Референтен номер на процедурата: 30-129-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 16.03.2020

Дата и час за отваряне:10:45 ч на 17.03.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно квалификационна система 121-141-16

Референтен номер на процедурата: 15-121-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 17.02.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 18.02.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт тръбопроводна арматура на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно квалификационна с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 7-127-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок1, Блок2, Блок 3 и Блок 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД по време на ремонтна кампания 2020 г

Референтен номер на процедурата: 16-60-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 24.02.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 25.02.2020

ПРЕДМЕТ: Монтаж и демонтаж на скеле на територията на КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 35-20-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.04.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 07.04.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на трансформатор 00BCT02GT001 с отваряне в машинна зала на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 8-124-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 15.01.2020

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ по две обособени позиции

Референтен номер на процедурата: 6-96-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Текущо почистване на административни, непроизводствени и производствени сгради и помещения на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 34-21-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 23.03.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 24.03.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на стомана листова - ламарини, шини и стоманени профили

Референтен номер на процедурата: 12-6-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 30.01.2020

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 31.01.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръба ф 630х10 спиралнонавита електрозаварена от Ст3 по БДС EN 10219 или еквивалент

Референтен номер на процедурата: 22-6-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 05.03.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 06.03.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за за турбина К-225-130-2М

Референтен номер на процедурата: 54-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 18.05.2020

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 19.05.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на шнекови шлакоотделители и шлакодробилки за Котлоагрегат ЕП 670-140 /П-62/ в заводски условия, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 48-105-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 27.04.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 28.04.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Генератор на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 128-141-16

Референтен номер на процедурата: 52-128-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 18.05.2020

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 19.05.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на работни колела за МВ 3300/800/490, съгл.кв.с-ма 117-141-16

Референтен номер на процедурата: 36-117-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.04.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 07.04.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на котелно гориво

Референтен номер на процедурата: 31-15-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 18.05.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 19.05.2020

ПРЕДМЕТ: Подмяна на напорни сгуроизвозни тръбопроводи в участъци от багерна помпена станция (БПС) до сгуроотвал "Искрица"

Референтен номер на процедурата: 62-178-20

Вид процедура: Публично състезание

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.07.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 14.07.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за газ анализаторни станции

Референтен номер на процедурата: 61-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 10:00 ч на 02.06.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 03.06.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за питателна помпа ПЭ 380-185/200-2

Референтен номер на процедурата: 47-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 27.04.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 28.04.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на 2 броя помпи 900Д80Б

Референтен номер на процедурата: 58-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 18.05.2020

Дата и час за отваряне:13:30 ч на 19.05.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за антикорозионно гумено покритие на абсорбери 1&2 и 3&4 съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 42-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.04.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 22.04.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на термо платна и гъвкави компенсатори за котлоагрегат, производство на KE-Burgmann или еквивалентно, по техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 59-182-20

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 26.05.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 27.05.2020

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на резервни части за котелно оборудване, съгласно кв.с-ма 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 37-122-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.04.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 07.04.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за ремонт на КПСВ /комбиниран питател за сурови въглища/, съгласно квалиф. с-ма 122-141-20

Референтен номер на процедурата: 39-122-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.04.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 14.04.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Вентилатори /ВВ и ВРГВ/ на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 44-105-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.04.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 22.04.2020

ПРЕДМЕТ: Подмяна серпентини на ЕКО I степен, съгласно кв.с-ма 110-141-20

Референтен номер на процедурата: 56-110-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 18.05.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 19.05.2020

ПРЕДМЕТ: Подмяна панели от пещна камера на Котлоагрегат 3, съгласно кв.система 110-141-16

Референтен номер на процедурата: 67-110-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.06.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 23.06.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на скрепкова верига за КПСВ

Референтен номер на процедурата: 51-40-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.05.2020

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 12.05.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Прахоприготвящи системи на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4

Референтен номер на процедурата: 45-105-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.04.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 22.04.2020

ПРЕДМЕТ: Ремонт на Шлакоотделителна система /ШОС/ на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, съгласно кв.с-ма 105-141-16

Референтен номер на процедурата: 43-105-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 21.04.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 22.04.2020

ПРЕДМЕТ: Монтаж на временна схема за Химическа промивка на КА 1, съгласно кв.с-ма 127-141-20

Референтен номер на процедурата: 46-127-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 24.04.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 27.04.2020

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на серпентини за Економайзер I степен долен и горен пакет за КА 4, съгласно кв.с-ма 110-141-16

Референтен номер на процедурата: 55-110-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.06.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 23.06.2020

ПРЕДМЕТ: Пещостроителни работи за планов ремонт на блокове 1,2,3,4 през 2020г.

Референтен номер на процедурата: 68-131-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.07.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 14.07.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на стоманени топки за топкова мелница за варовик в електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3“

Референтен номер на процедурата: 36-69-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.04.2020

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 14.04.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на метали от въглеродна стомана – листова стомана, шини, стоманени профили и тръба, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 50-6-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.05.2020

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 12.05.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на метални изделия от износоустойчива, твърдосплавна стомана, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 38-6-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 02.04.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 03.04.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръба спиралнонавита електрозаварена ф 630х10 от Ст3 БДС 2592-71 или еквивалент – 546 000 кг. и тръба спиралнонавита електрозаварена ф 630х10 от Ст20 ГОСТ 1050 или еквивалент – 230 000 кг

Референтен номер на процедурата: 49-6-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 11.05.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 12.05.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на котелно гориво

Референтен номер на процедурата: 71-15-120

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 14.09.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 15.09.2020

ПРЕДМЕТ: Доставка на котелно гориво

Референтен номер на процедурата: 84-15-20

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 02.11.2020

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 03.11.2020

ОБРАТНО КЪМ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП