ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП:

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на колела за ходов механизъм на багер КРС

Референтен номер на процедурата: 90-122-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 04.11.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 05.11.2019

ПРЕДМЕТ: Текуща поддръжка на тръбопроводи, резервоари и съдове от Полипропилен (РР), Полиетилен (РЕ), полипропилен с UP смоли, усилено фибростъкло с термо пластично покритие (PPGRP) и UP смоли с усилено фибростъкло с термопластично покритие (GRP) на територията на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"

Референтен номер на процедурата: 84-178-19

Вид процедура: Публично състезание

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.11.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 14.11.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на помпи и резервни части за помпи KSB KWP K 150-400 на Абсорбер 12/34

Референтен номер на процедурата: 85-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 17.10.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 18.10.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за тръбопроводна арматура тип Паркол

Референтен номер на процедурата: 83-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 24.10.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 25.10.2019

ПРЕДМЕТ: Предаване за транспортиране и оползотворяване на отпадък с код и наименование 17 06 04 -изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

Референтен номер на процедурата: 67-135-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 15.07.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 16.07.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на гумено-транспортна лента

Референтен номер на процедурата: 57-135-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 10.06.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 11.06.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на разшлаковаща система(водоструени обдухващи апарати WLB 90) на Котлоагрегати ЕП 670-140/П-62/ - 1, 2, 3 и 4 по време на средни и основен ремонт

Референтен номер на процедурата: 59-105-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 08.05.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 09.05.2019

ПРЕДМЕТ: Проектиране, производство и доставка на нов трифазен блочен трансформатор 275 MVA 15,75/220 kV

Референтен номер на процедурата: 109-135-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 10.12.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 11.12.2018