ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП:

ПРЕДМЕТ: Предаване за транспортиране и оползотворяване на отпадък с код и наименование 17 06 04 -изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

Референтен номер на процедурата: 67-135-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 15.07.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 16.07.2019

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на ел.двигатели на територията на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, съгласно кв.с-ма 118-141-16

Референтен номер на процедурата: 72-118-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 24.06.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 25.06.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за предпазни клапани на котлоагрегат

Референтен номер на процедурата: 69-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 10.06.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 11.06.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на тръбопроводна арматура на блок 1 и блок 2, съгл.квалиф.с-ма 127-141-16

Референтен номер на процедурата: 62-127-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.06.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 14.06.2019

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на вентилационни и климатични /ОВК/ инсталации не територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 68-178-19

Вид процедура: Публично състезание

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 15.07.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 16.07.2019

ПРЕДМЕТ: Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 2 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД по време на ремонтна кампания 2019 г

Референтен номер на процедурата: 60-60-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 14.06.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 17.06.2019

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на резервни части за рехабилитация на валкови сита втора степен А и Б, съгласно кв.с-ма 122-141-16

Референтен номер на процедурата: 65-122-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 27.05.2019

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 28.05.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на трошена негасена вар /калциев окис/ фракция под 20 мм

Референтен номер на процедурата: 63-97-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 27.05.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 28.05.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за секции 0,4кV в сяроочистващи и гипсоочистващи инсталации

Референтен номер на процедурата: 61-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 22.05.2019

Дата и час за отваряне:13:00 ч на 23.05.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на електродвигатели на блок 2

Референтен номер на процедурата: 56-118-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 20.05.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 21.05.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонтни работи по възстановяване на кабелни трасета на Котел 1, Котел 3 и Котел 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 58-86-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 20.05.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 21.05.2019

ПРЕДМЕТ: Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4

Референтен номер на процедурата: 33-131-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 17.05.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 20.05.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на гумено-транспортна лента

Референтен номер на процедурата: 57-135-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 10.06.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 11.06.2019

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ при Блок 1, 2, 3 и 4 - ЛЯВО

Референтен номер на процедурата: 53-105-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.05.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 14.05.2019

ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ при Блок 1, 2, 3 и 4 - ДЯСНО

Референтен номер на процедурата: 52-105-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 13.05.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 14.05.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на разшлаковаща система(водоструени обдухващи апарати WLB 90) на Котлоагрегати ЕП 670-140/П-62/ - 1, 2, 3 и 4 по време на средни и основен ремонт

Референтен номер на процедурата: 59-105-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 08.05.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 09.05.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на тръби и колена безшевни от стомана въглеродна, съгласно техническа спецификация

Референтен номер на процедурата: 49-6-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 02.05.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 03.05.2019

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на Економайзер I степен долен пакет за КА 2

Референтен номер на процедурата: 38-110-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 07.03.2019

ПРЕДМЕТ: Подмяна /демонтаж и монтаж/ на серпентини, колектори и елементи за укрепване на EKO I долна част за Котел 2

Референтен номер на процедурата: 39-110-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 06.03.2019

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 07.03.2019

ПРЕДМЕТ: Проектиране, производство и доставка на нов трифазен блочен трансформатор 275 MVA 15,75/220 kV

Референтен номер на процедурата: 109-135-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 10.12.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 11.12.2018