ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП:

ПРЕДМЕТ: Доставка на резервни части за рециркулационни помпи ROWA-MCC 900-1200, производство на фирма Duchitng Pumpen GmbH

Референтен номер на процедурата: 81-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 19.08.2019

Дата и час за отваряне:11:30 ч на 20.08.2019

ПРЕДМЕТ: Предпроектно проучване за анализ и оценка на технически възможности за намаляване на емисиите на въглероден диоксид

Референтен номер на процедурата: 80-182-19

Вид процедура: Пряко договаряне

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 09.08.2019

Дата и час за отваряне:11:00 ч на 12.08.2019

ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на резервни части

Референтен номер на процедурата: 77-122-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 29.07.2019

Дата и час за отваряне:10:15 ч на 30.07.2019

ПРЕДМЕТ: Предаване за транспортиране и оползотворяване на отпадък с код и наименование 17 06 04 -изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

Референтен номер на процедурата: 67-135-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 15.07.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 16.07.2019

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на ел.двигатели на територията на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, съгласно кв.с-ма 118-141-16

Референтен номер на процедурата: 72-118-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 24.06.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 25.06.2019

ПРЕДМЕТ: Текуща и аварийна поддръжка на вентилационни и климатични /ОВК/ инсталации не територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

Референтен номер на процедурата: 68-178-19

Вид процедура: Публично състезание

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 15.07.2019

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 16.07.2019

ПРЕДМЕТ: Доставка на гумено-транспортна лента

Референтен номер на процедурата: 57-135-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 10.06.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 11.06.2019

ПРЕДМЕТ: Ремонт на разшлаковаща система(водоструени обдухващи апарати WLB 90) на Котлоагрегати ЕП 670-140/П-62/ - 1, 2, 3 и 4 по време на средни и основен ремонт

Референтен номер на процедурата: 59-105-19

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ОТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 08.05.2019

Дата и час за отваряне:10:30 ч на 09.05.2019

ПРЕДМЕТ: Проектиране, производство и доставка на нов трифазен блочен трансформатор 275 MVA 15,75/220 kV

Референтен номер на процедурата: 109-135-18

Вид процедура: Договаряне с предварителна покана за участие

Състояние:ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на заявления или оферти за участие: 17:00 ч на 10.12.2018

Дата и час за отваряне:10:00 ч на 11.12.2018